İNTERAKTİF TESTLER


1. Ülkemiz petrol ihraç eden bir ülke olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yapacağımız ticarette bu ülkeye petrol satışı yapamazdık?
A) İtalya
B) Yunanistan
C) Irak
D) Almanya
2. Aşağıda verilen ülkelerden hangisine sanayi ürünleri satma imkanımız daha fazladır?
A) Lübnan
B) Almanya
C) İtalya
D) ABD
3. Aşağıda verilen ülkelerden hangisine şişlenmiş su satma imkanımız daha fazladır?
A) Almanya
B) Fransa
C) Azerbaycan
D) Arabistan
4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kazakistan’dan aldığı ürünlerden biri değildir?
A) Bakır
B) Kurşun
C) Yağ
D) Motorlu kara taşıtları
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kazakistan’a sattığı ticari mallardan biri değildir?
A) Makineler
B) Motorlu Kara Taşıtları
C) Demir – çelik eşyaları
D) Hububat
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kırgızistan’dan aldığı ticari mallardan değildir?
A) Pamuk
B) İpek
C) Ham post
D) Tekstil ürünleri
7. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi petrol ve doğal gaz bakımından zengindir?
A) Kazakistan
B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet
C) Yunanistan
D) İtalya
8. Bakü – Ceyhan petrol boru hattı Türkiye ile hangi Türk devleti arasındadır?
A) Kırgısiztan
B) Özbekistan
C) Azerbaycan
D) Türkmenistan
9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Azerbaycan’a sattığı ürünlerden değildir?
A) Makineler
B) Kâğıt
C) Motorlu Kara Taşıtları
D) Doğal gaz
10. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinden
– Doğalgaz
– Petrol
alırız?
A) Yunanistan
B) İran
C) Lübnan
D) Suriye
11. Aşağıdaki yerlerden hangisi Dünya’nın az nüfuslanmış bölgelerinden değildir?
A) Kutup bölgeleri
B) Ilıman kuşağın kıyı bölgeleri
C) Ekvatoral kuşağın ormanlık alanları
D) Ilıman kuşakta dağlık alanlar
3. Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerden hangisine otomobil, elektrikli aletler ile elektronik aletler satması zordur?
A) Fransa
B) Özbekistan
C) Lübnan
D) Fas
13. Toprağın aşırı işlenmesi, aşırı otlatma ve yangınlar erozyonu hızlandıran faktörlerdir.
Buna göre erozyonun aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yabani hayvanlarla
B) İnsanlarla
C) İklim özelliklerinin değişmesiyle
D) Yerşekillerinin sadeliğiyle
14. Türkiye’de maden yatakları ve çeşitleri bakımından en zengin bölge hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
15. Aşağıda verilen endüstri kollarından hangisi Türkiye’de en yaygındır?
A) Demir-çelik
B) Bakır
C) Gıda
D) Orman ürünleri
16. I. Köyden kente göç
II. Ülkemizin tarihi
III. Hak ve yükümlülüklerimiz
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal Bilgiler dersinin konuları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I,II ve III
17. Bizans ile ilgili olarak;
I. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır
II. 11. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle gücünü kaybetmiştir.
III. Sanatta en büyük başarıları kilise mimarlığı ve süslemeciliktir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I,II ve III
18. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hitit uygarlığı ile ilgilidir?
A) Yazının bulunması
B) Paranın bulunması
C) Yazılı antlaşma
D) Tekerleğin icadı
19. “Devletin ve yerel yönetimlerin verecekleri hizmet karşılığında vatandaşlardan aldığı paradır.” şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?
A) Askerlik
B) Vergi
C) Seçim
D) Yasa
20. Aşağıdaki mesleklerden hangisi daha çok sayısal yeteneğe sahip olmayı gerektirir?
A) Ressamlık
B) Mühendislik
C) Müzisyenlik
D) Fırıncılık

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER