İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı destekleyen kuruluşlardan biri değildir?
A) TMO
B) Tarım Kredi Kooperatifleri
C) Fiskobirlik
D) AKUT

2. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır?
A) Sağlık
B) Eğitim
C) Ulaşım
D) Gıda

3. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır?
A) Toprak ve Çimento
B) Orman Ürünleri
C) Turizm
D) Maden

4. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır?
A) Eğitim
B) Gıda
C) Otomotiv
D) Kimya

5. İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için sanayi, hizmet sektörü, tarım ve ticaret alanlarında çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen etmenler arasında yer almaz?
A) Bitki örtüsü
B) Yeryüzü şekilleri
C) Doğal kaynaklar
D) İklim

6. Adana Bölümü'nde dokuma sanayicinin çok gelişmiş olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaşımın kolay olması.
B) İşçi temininin kolay olması
C) Enerjinin ucuz olması
D) Pamuk bitkisinin çok yetiştirilmesi

7. Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fındık
B) Çay
C) Pamuk
D) Tahıl

8. Ülkemizde en fazla mısır tarım ürünü hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
A) Karadeniz
B) Akdeniz
C) Ege
D) Marmara

9. Ülkemizde en fazla Pamuk tarım ürünü hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
A) Ege
B) Akdeniz
C) Güney Doğu
D) Marmara

10. Ülkemizde en fazla Kuru İnci ve Kuru Üzüm tarım ürünü hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
A) Ege
B) Akdeniz
C) Marmara
D) Karadeniz


11. Aşağıdaki yerlerin hangisinde Çeltik tarımı yapılmaz?
A) Bafra
B) Çarşamba
C) Amik Ovası
D) Rize

12. Türk iyede en fazla yetiştirilen tarım ürünün tahıl olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geleneksel olması
B) Ekmek tüketiminin çok olması
C) Türk halkını yetiştirmeyi sevmesi
D) Ülkemizin her bölgesin tahıl üretimi için iklim şartlarına elverişli olması.

13. Aşağıdaki yerlerin hangisinde buğday tarımı yapılmaz?
A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Orta Karadeniz Bölümü
D) Do?u Karadeniz Bölümü

14. Ülkemizde tahıl üretimi en fazla hangi bölgemizde yapılmaktadır?
A) Güney doğu Anadolu
B) Ege
C) İç Anadolu
D) Akdeniz

15. Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir?
A) Pamuk
B) Tütün
C) Zeytin
D) İncir

16. Türkiye'de pamuk tarımı en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?
A) Akdeniz
B) Ege
C) Güney Do?u
D) Do?u Anadolu

17. Ülkemizde en fazla Tütün bitkisi hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
A) Ege
B) Güney Doğu
C) Karadeniz
D) Marmara

18. Yurdumuzun hemen yerlerinde yetiştirilen şeker pancarı üretimi en fazla hangi bölgemizde yapılmaktadır?
A) Karadeniz
B) Marmara
C) İç Anadolu
D) Ege

19. Bol yağış isteyen nemli havayı seven bir bitki olan Çay, sadece aşağıdaki bölge veya bölümlerin hangisinde yetiştirilmektedir?
A) Orta Karadeniz Bölümü
B) Batı Karadeniz Bölümü
C) Doğu Karadeniz Bölümü
D) Güney Marmara Bölümü

20. Ülkemizde en fazla tohumlarından yağ elde edilen Ayçiçeği sanayi bitkisi hangi bölgemizde en çok yetiştirilmektedir?
A) Marmara
B) Ege
C) Akdeniz
D) Güney Doğu Anadolu


 

DERLEYEN: Özkan BİÇER

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER