İNTERAKTİF TESTLER

1. Ülkemizde Devlet ile memurlar arasındaki ilişkiler hangi yasa ile düzenlenmiştir?
A) Bağ Kur Kanunu
B) Devlet Memurları Kanunu
C) Sosyal Sigortalar Kanunu
D) Sendikalar Kanunu
2. I. Devlet, çalışma barışını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
II. Kimse yaşına, cinsiyetine, gücüne, uymayan işlerde çalıştırılamaz.
III. Devlet, işsizleri korumak, işsizliği önlemek, çalışmayı desteklemek için gerekli önlemleri alır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Anayasamızda yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
3. Avukat olmak için aşağıdaki şartlardan hangisi öncelikle aranır?
A) Cinsiyet
B) Sağlık durumu
C) Öğrenim
D) Yaş sınırı
4. Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız işçidir?
A) Hizmetli
B) Teknisyen
C) Mühendis
D) Veteriner
5. Aşağıdaki mesleklerden hangisi daha az öğrenim görmüş olabilir?
A) Mimar
B) Doktor
C) Hizmetli
D) Teknisyen
6. “Fabrikamızda çalışmak üzere tecrübeli 35 yaşını aşmamış Makine mühendisi alınacaktır.”
Yukarıdaki iş ilanında aranan elaman için hangi özellik vurgulanmamış?
A) Yaş sınırı
B) Deneyim
C) Cinsiyet
D) Öğrenim
7. Aşağıdaki mesleklerden hangisi diğerlerine göre daha yenidir?
A) Bahçıvanlık
B) Bilgisayar operatörlüğü
C) Berberlik
D) Öğretmenlik
8. Aşağıdaki mesleklerden hangisi için yüksek öğrenim gerekmez?
A) Kimya Mühendisliği
B) Doktorluk
C)Temizlikçilik
D) Avukatlık
9. Gülçin, meslek seçebilmek için önce meslekler hakkında bilgi edinmek istiyor.
Bunun için;
I. Okul rehberlik servisinden
II. O mesleği yürütenlerden
III. Meslekle ilgili rehberlerden
hangisi ya da hangilerinden bilgi alabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
10. Yönlendirmeye göre iş yapmayı gerektiren meslek mensuplarıyla ilgili olarak;
I. Genellikle vasıfsızdırlar
II. Amirlerinin verdiği emri değiştirmeden uygularlar.
III. Özgün ürünler ortaya koyarlar
verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
11. “Öğretmenlik” meslek gruplarından hanginse girer?
A) Soyut düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektiren mesleklere
B) Tasarlama ve tasarladıklarını uygulamayı gerektiren mesleklere
C) Projeye göre uygulamayı gerektiren mesleklere
D) Yönlendirmeye göre iş yapmayı gerektiren mesleklere
12. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yapılacak bir etkinliği düşünerek yine akıl ve yaratıcılığı kullanıp tasarlama gerektirir?
A) Öğretmenlik
B) Teknisyenlik
C) Çiftçilik
D) Postacılık
13. Aşağıdaki mesleklerden hangisi, kendileri tasarlamayıp, tasarlanmış olanı düzgün bir biçimde uygular?
A) Yazar
B) Teknisyen
C) Doktor
D) Mimar
14. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yaratıcılıktan çok uygulayıcılık niteliği taşır?
A) Postacılık
B) Müzisyenlik
C) Yazarlık
D) Ressamlık
15. Belirli bir meslek için yetiştirilememiş işçilere ne denir?
A) Uzaman işçi
B) Vasıflı işçi
C) Vasıfsız işçi
D) Seçilmiş işçi
16. Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi anlatmak için ileri sürülen;
I. Eğitim insanın niteliğini arttırır; ekonomi için faydalıdır.
II. Eğitimle ekonominin gelişmesi arasında bir ilişki yoktur.
III. Eğitim tüketicidir, dolayısıyla ekonomiye yüktür.
yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
17. Alper’in kişisel özellikleri şöyledir:
- Makine kullanma ve onarmaya meraklı
- Açık arazide çalışmaya istekli
- Bitki ve hayvanları seviyor.
Buna göre Alper’in aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygun olur?
A) Sağlık memurluğu
B) Ziraat makineleri teknisyenliği
C) Fırıncılık
D) Öğretmenlik
18. Mesleğin, insanın kişilik yapısına uygun olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durma örnek olarak gösterilebilir?
A) Kekeme birisinin spikerlik yapması
B) Beden sağlığı yetersiz birinin çiftçilik yapması
C) Kandan korkan birinin doktor olması
D) Sabırlı birinin öğretmen olması
19. Mesleğimizi kusursuz yürütmek için onun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimi edinmek çok önemlidir
Bunun içinde öncelikle;
I. Düzenli bir eğitim görmek
II. Uygulamalar yaparak beceri geliştirmek
III. İyi bir çevreye sahip olmak
yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine öncelikle ihtiyaç vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
20. Kişilerin, geçimini sağlamak ve yeteneklerini ortaya koymak amacıyla yaptığı işe ne denir?
A) Meslek
B) Alışkanlık
C) Sanat
D) Kurum


DERLEYEN: Özkan BİÇER.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: kimizda-245' target='_blank'>Hamit BİÇER