İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca
olumlu, soru cümlesidir?
A) Sen ondan daha zekisin.
B) Sen ondan daha zeki değilsin.
C) Sen ondan daha mı zekisin sanki.
D) Sen ondan daha zeki değil misin sanki?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru
cümlesidir?
A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk
B) Onu bir de karşımda görmeyeyim mi
C) Tok gezerken, açın hâlini kim düşünür
D) Onlara ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Yönetici olmak için çok çalışıyor.
B) Babam bizim geleceğimizin iyi olması
için uğraşıyor.
C) Karanlıkta kimseyi göremediğim için,
tanımadım.
D) Size gelmek için yola çıktım.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul
anlamı vardır?
A) Dondurma çocukların en sevdiği yiyecektir.
B) Bu topraklarda her şey yetişiyor.
C) İnsanları seversek dünya güzelleşir.
D) Arabanın lastikleri çok eskiydi.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
olasılık anlamı vardır?
A) Akşam sinemaya gidebiliriz.
B) Mutlaka bu ödevleri bitirmeliyim.
C) Televizyonu çok izlersen ders
çalışamazsın.
D) Kısa boylu çocuklar ön sıraya oturdu.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Ders çalışmayı seviyor değilim.
B) Onunla konuşmak hoşuma gidiyor
değil.
C) Buralara kadar gelmek zor olmuyor
diyemem.
D) Yaptığın terbiyesizliği herkese
söyleyecek değilim.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu değildir?
A) Her geçen gün ondan soğumuyor
değilim.
B) Hiç kimsenin sözünü dinlemiyor.
C) Söylediklerine inanmıyor değilim.
D) Yaptıkları mantıksız değil.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem
cümlesidir?
A) Senden ne kadar para aldı
B) Ayağını denk al bak
C) Onu karşımda görünce çok şaşırdım
D) Bu söylediklerini senden beklemezdim
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir soru cümlesidir?
A) Aradıklarını bulabildin mi?
B) Akşam yine erken gelmedi değil mi?
C) Yarın okulun var mı?
D) Orada insanlık adına bir şey yok.
10. “Yalancının cezası kendisine inanılması
değil, onun kimseye inanmamasıdır. Herkes
karşısındakini kendisi gibi bilir.”
cümlesinde anlatılmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yalancının cezası vardır.
B) Yalan söyleyen, kimseye inanmaz.
C) Yalan söyleyen insanlar, herkesi
kendi gibi görür.
D) Yalan söylemek alışkanlık yapar.

11. “Bir miktar karşı düşünme ve karşı koyma insanın en büyük yardımcısıdır. Uçurtmalar; rüzgâra karşı yükselir.” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
A) İnsanlar kendi düşüncelerini ortama
göre değiştirir.
B) Karşılaşılan zorluklar karşısında pes
edilmemeli.
C) İnsan tek başına da kalsa, doğru
bildiğinden şaşmamalıdır.
D) Olur olmaz şeye sinirlenip, karşı
çıkmamalıyız.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı öznel değildir?
A) Çocukların sağlıklı büyümeleri için
onlara balık yedirmeli.
B) Ağaçlar bile sevgiyle daha çok gelişir.
C) Hava sıcaklıkları mevsim normallerini
aştı.
D) Başkanımız derneği başarıyla
yönetiyordu.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olasılık
cümlesidir?
A) Kahramanlar doğru şeyi, doğru zamanda
ve sonuçlarını düşünmede
yapanlardır.
B) Sevdiklerimizin yanından ayrılırken son
sözlerimiz güzel şeyler olmalı, belki de
bu onları son görüşümüzdür.
C) Birini ne kadar çok severseniz, hayat
onu sizden erken alır.
D) Olgun olmak kaç doğum günü
kutladığımıza değil, hayatta neler görüp
geçirdiğimiz ve bunlardan neler
öğrendiğimize bağlıdır.
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Bana bunu yapacağını hiç
düşünmemiştim.
B) Ne bizi dinler ne derdini anlatır.
C) Kaç gecedir yine huzuru yok.
D) Ondan nefret ettiğimi anlamamış değil.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi içinde
olumsuzluk eki bulunmadığı halde
alamca olumsuzdur?
A) Sizi çalışmalarınızdan dolayı takdir
etmiyor değilim.
B) Ne kitap okuyor ne ders çalışıyor.
C) Kimse beni anlamıyor diye şikâyet
ediyor.
D) Camlar açık olunca içeriye toz doluyor.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Balığa çıkmak için izin istedim.
B) Saçlarını uzatırsa renkli tokalar alırım.
C) Kapıyı açamadığı için camdan girmiş.
D) Kitap yazmak için hazırlık yapıyor.
17. “Kişiyi zirveye doğru iteleyen yine kendi
elleridir.” cümlesi ile anlamca aynı
doğrultuda olan cümle hangisidir?
A) Yükseklere çıkmak için çok çalışmak
gerekir.
B) Bir kimsenin başarısında sadece kendisi
etkili olur.
C) Başarısızlık insanlara derin üzüntüler
yaşatır.
D) Kimse başarılı olmak için başkalarını
karalamamalıdır.
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
nesneldir?
A) Ne kadar da güzel bir gelin olmuş.
B) Okula bu yoldan daha rahat gidiyorum.
C) Sınıfta bir tek öğrenci bile yoktu.
D) Çalışkan olduğu kadar dürüsttü de
Hasan.
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanıt
gerektirmeyen soru cümlesidir?
A) Bana darıldı mı acaba?
B) Dere kenarında mı piknik yapalım?
C) Sana kek vereyim mi?
D) Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun?
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Başarılı olmak için çalışmıyor.
B) Ben de tatile gitmek istemiyor değilim.
C) Ne okula gidiyor, ne işe.
D) Onunla görüşmek istemiyorum.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER