İNTERAKTİF TESTLER


1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Çanta da, kalem de almıştı.
B) Çağrıldınız da gitmediniz mi?
C) Sanatların özü şiir de aranmalı.
D) Artık bende güç kalmadı.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “de” nin yazımı yanlıştır?
A) Sen de ben de suçluyuz.
B) Dinlenelim de kendimize gelelim.
C) Başarıyı yakalamak hiçte zor değil.
D) Böyle davranmakta neden ısrar ediyorsun.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımında yanlışlık yapılmamıştır?
A) Arkadaşımda olağanüstü bir bilgi var.
B) Hasan’da toplantıya gelecek.
C) Ankara da sular kesilmiş.
D) Bilgisayar da virüs bulundu.

4-Aşağıdaki. cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır ?
A) Camda kocaman bir arı var.
B) O da birlikte gelebilir mi ?
C) Odamda dağınıklığa tahammül edemiyorum.
D) Sen de benim bir emanetim vardı.

5-Aşağıdaki. cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır ?
A) Camda kocaman bir arı var.
B) O da birlikte gelebilir mi ?
C) Odamda dağınıklığa tahammül edemiyorum.
D) Sen de benim bir emanetim vardı.

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kredi kartları ülkemizde ne kadar da çok kullanılır oldu.
B) Ben de kırk yıldır hikâye yazıyorum.
C) Trafiğin durduğu bir an korna sesleride yükseldi.
D) Bizim ülkemizde de bu hayvan türlerinden var.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘-de,-da’ ların yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Ben de seninle aynı fikirdeyim.
B) Karlı havalarda dışarı çıkmıyorum.
C) Telefonumu değiştirmeliyim
D) Dün arkadaşım benide sinirlendirdi.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” bitişik yazılması gerektiği halde ayrı yazılmıştır?
A) Ayşe de , Fatma da iyi kızlar
B) Komşuda pişer, bize de düşer.
C) Kalemim arkadaşım da kalmış.
D) Şunu oku da anlat

9-"-den" eklendiği ismi dolaylı tümleç yapar. Dolaylı tümleç gibi görünen bu sözcükler bazen de zarf tümleci olurlar.Aşağıdakilerden hangisinde -den ekini alan sözcük zarf tümlecidir?
A) Mağaranın içinde açlıktan bir hayvan ölüyor.
B) Mezar taşından yazılar silinmişti.
C) Bir kafesin ardından öksürükler duyarım.
D) Aralanmış kapıdan içeri baktı.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hal eki olan ‘’-de,-da’’ ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
B) Akıl yaşta değil baştadır.
C) Bir elim yağda bir elim baldadır.
D) Her horoz kendi çöplüğün de öter.11- ”Ben de ,sen de ,o da,öğretmenimiz de
           1           2         3                       4
gördük sevgiyi”
Yukarıdaki cümlelerdeki “-de” lerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
12-‘’-de’’eki ,aşağıdaki sözcüklerden hangisine ulanırken( eklenirken) ünsüz benzeşmesi kuralı uygulanır?
A) Kitap
B) Okul
C) Defter
D) Kalem

13- Aşağıdakilerin hangisinde “-den (-dan)” hal eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Pencereden hafif bir ışık sızıyordu.
B) Giyecekleri bu mağazadan aldık.
C) Tahtadan evler yağmur şiddetine dayanamadı.
D) Hastaneden arabayla eve geldik.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken “-da (-de)” ayrı yazılmıştır?
A) Diğer arkadaşlar da benimle aynı görüşteydi.
B) Davranışları da sözleri gibi tutarlı değildi.
C) Yüzün de her zamankinden farklı bir tebessüm vardı.
D) Poşetin içine diğerlerini de koyalım.

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır?
A) Kalemim sen de kalmış.
B) Çantam evde kalmış.
C) Okulumuzda spor salonu var.
D) Topumu bahçede unuttum.

16. Hangi cümledeki “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Sanki zamanımız var da kalmıyoruz.
B) Halı da koltuk da tertemiz olmuştu.
C) Davet etti de gitmediniz mi?
D) Geleceğin kökleri mazi de aranmalıdır.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu soruyu ben de bildim.
B) Bu görüşüde beğenmedim.
C) Şu sokakta yangın çıktı.
D) Kalemim arkadaşımda kalmış.

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de ” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır?
A) Akşam da biraz kitap okuyacağım.
B) İlkbahar da tüm doğa canlanır.
C) Durakta otobüs bekleyeceğim.
D) Sinemayı da tiyatroyu da severim.

19. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde de durum eki almış bir kelime vardır?
A) Berke de geziye katılacakmış.
B) Evimize yeni perde aldık.
C) Yaşlı bir dede bizden yardım istedi.
D) Elde avuçta ne varsa sattı.

20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “-de, -da” eki yanlış yazılmıştır?
A) Sınavlarda başarısı devam ediyor.
B) Şu duvarda güzel bir resim vardı.
C) Benim ödevimi de sen yapar mısın?
D) Onun görevide bir türlü bitmiyor.

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER