1- Kapalı bir kapta gazın hacmi (V) basıncı (P) dir.Sıcaklık değişmeksizin gazın hacmini 4 katına çıkarırsak basınç ne olur?
a)4P                b)P/4             
c)P                  d)P/2
... 
2- Aynı noktaya uygulanan doğrultuları ve yönleri aynı olan 6N ve 8N iki kuvvetin bileşke değeri kaç N’ dur?
a)2                    b)6               
c)8                   d)14
...  
3- Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?
a)Demir           b)Kurşun        
c)Kobalt          d)Nikel
...  
4- Yakacaklarda yanan esas madde nedir?
a)Karbon dioksit          b)Oksijen        
c)Karbon                d)Kükürt dioksit
...  
5- Vida adımı 4mm olan vidaya 12 tam dönüş yaptırıldığında yük,kaç cm yükselmiş olur?
           
A) 4               B) 4,2             
C) 4,6             D) 4,8
...  
6- Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar
B)Hareketli makara işten kazanç sağlar
C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar
...  
7- Bir otobüs ilerideki durağa 12 m/s sabit hızla 10 s de gidiyor. Aynı durağa 5 m/s hızla gitseydi,kaç saniyede giderdi?
A) 12               B) 24              
C) 48               D) 60
...  
8- Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel olaydır?
A ) Odunun yanması    
B ) Mumun yanması      
C ) Buzun erimesi    
D ) Demirin paslanması
...  
9- Nötr olan bir atom,dışardan elektron kazanırsa,elektrik yükü bakımından nasıl olur?
A ) Negatif elektrik yüklü
B ) Elektrik yükü değişmez
C ) Pozitif elektrik yüklü
D ) Sıfır değerlikli
...  
10- Çekirdekte bulunan proton ve nötronların toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
           A ) Atom numarasını verir.
           B ) Elektron sayısını verir.
            C ) Kütle numarasını verir.  

            D ) Proton sayısını verir.

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

11- Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşur?
A ) Element   
B ) Çözelti   
C ) Bileşik   
D ) Karışım
...  
12- Atomun yapısında yer alan yüksüz tanecik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektron    
B) Proton   
C) Nötron      
D) Çekirdek
...  
13- Atomun kütlesi hesaplanırken, kütlesi ihmal edilen parçacık hangisidir?
A) Elektron     
B) Proton    
C) Nötron   
D) Çekirdek
...  
14- Bir çözeltide çözücü çok, çözünen az ise bu çözeltiye ne ad verilir?
A ) Seyreltik çözelti     
B ) Derişik çözelti      
C ) Doymuş çözelti    
D ) Çözelti     
...  
15- Aşağıdaki madde türlerinden hangisi, elektron alışverişi yapmaz ve başka elementlerle ortaklık kurmaz?
A ) Metaller            
B ) Soy gazlar            
C ) Ametaller          
D ) Yarı metaller
...  
16.       Yer çekimi ivmesinin 10 m/s2      olduğu bir ortamda belli bir yükseklikten
Serbest bırakılan bir top 3 sn içersinde kaç m/sn’ lik hız kazanır.
A)25            B)30         
C)45            D)55
...  
17.       Bir öğrenci 20 N ağırlığındaki bir çantayı 80 cm yüksekliğindeki raftan alıp 140 cm yüksekliğindeki rafa 25 de kalırsa , bu iş sırasında öğrencinin gücü kaç W olur?
A)-6                 B)24         
C)60                D)240
...  
18.       Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir?
A) Patlarlı Motor    
B)Su türbini   
C)Elektrik Motoru    
D)Jeneratör
...  
19.       Joul/ Newton aşağıdakilerden hangisini verir?
A)Watt       
B)Mete       
C)Saniye        
D)Kilogram
...  
20.       Aşağıdaki aletlerden hangisinin çalışma prensibi çıkrağa benzemez?
A)Pense 
B)Anahtar 
C)Direksiyon  
D)Kahve değirmeni
... 
...  
CEVAPLAR: 1-B 2-D 3-B 4-C 5-D 6-D 7-B 8-C 9-A 10-C 11-A 12-C   13-A   14-A 15-B  16 -B  17-A 18-A 19-B  20-A 
2.ARA REKLAM 468x60

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER