İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdakilerden hangisinde ”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?
A) Kars
B) Mudanya
B) Mondos
D) Gümrü
...
2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?
A) TBMM’nin Londra konferansına çağrılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) İstiklal mahkemelerinin kurulması
A) Vatana İhanet kanunun
...
3. Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?
A) Hasan Basri
B)Hasan Fethi
C)Hasan Tahsin
D)Uzun Hasan
...
4.Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri orduları için ”Geldikleri gibi giderler” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Saltanatın kaldırılacağının
B) Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin
C) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin
D) Kuva-yi Milliyenin kurulduğunun
...
5. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir
Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?
A) Milli iradeye
B) Milli Bağımsızlığa
C) Sömürgeciliğe
D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine
...
6. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?
A) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
B) Milli mücadeleye olan inancın artması
C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması
D) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri
...
7. Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?
A)Moskova antlaşması
B)Ankara antlaşması
C)İstanbul antlaşması
D)Gümrü antlaşması
...
8. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır?
A) Mustafa Kemal
B)İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir
D)Fevzi Çakmak
...
9.Şeyh Sait isyanını destekleyen ve sonunda çıkar sağlayan ülke hangisidir?
A)İtalya
B)İngiltere
C)Fransa
D)Rusya
...
10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Reşit paşa tarafından hazırlanan ve Abdülmecit tarafından ilan edilen Tanzimat fermanı ile getirilen yeniliklerden değildir?
A) Herkesin seçimlere katılabilecek olması
B) Dil,din,ırk ayrımına son verilmesi
C) Herkesin mal ve mülk edinebilmesi
D) Kanun önünde herkesin eşit olması


...
11.Aralarında 60 meridyen fark olan iki yer arasında kaç saatlik zaman farkı vardır?
A) 1 saat     B) 2 saat
C) 3 saat     D) 4 saat
...
12.Dünyada canlıların yok edilmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar ?
A) İnsanlar daha rahat eder.
B) Zararlı hayvanlar yok edilmiş olur.
C) Doğanın dengesi bozulur.
D) Tarım ürünleri insanlara daha rahat yeter.
...
13.Nükleer Enerji hangi alanda kullanılmaz?
A) Elektrik üretiminde
B) Hastalık tedavilerinde
C) Mikrop öldürmede
D) Yiyecek yetiştirilmesinde
...
14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonucu olamaz?
A) Asya ve Avrupa arasında geçit olması
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Orta doğu ve Avrupa arasında ticaret bağlantısı sağlaması
D) Doğusu ve batısı arsında yerel saat farkının olması
...
15. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt ve Miryokefalon savaşlarının ortak özelliklerinden değildir?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinde katkıda bulunmaları
B) Selçukluların galibiyeti ile sonuçlanmaları
C) Anadolu’da gerçekleşmeleri
D) Moğollara karşı yapılmaları
...
16. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularından kalma eserlerden biri değildir?
A) Erzurum’da Çifte Minare
B) Edirne’de Selimiye camii
C) Konya’da Karatay Medresesi
D) Sivas’ta Gök Medrese
...
17. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Anadolu Selçuklu döneminde yaşamıştır?
A) Fuzuli B) Farabi
C) Biruni D) Yunus Emre
...
18.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Beylikler döneminin özelliklerinden biri değildir ?
A) Kültür merkezleri artmıştır
B) Anadolu bayındır hale getirilmiştir
C) Siyasi birlik yoktur
D) Rumeli’ye ilk kez geçilmiştir
...
19. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu’da Moğol hakimiyetinin başladığı söylenebilir ?
A) Kösedağ B) Dandanakan
C) Miryokefalon D) Malazgirt
...
20. Merkezi Erzincan ve çevresi olan Anadolu’daki İlk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danişmentliler
B) Artuklular
C) Saltuklular
D) Mengücekliler
...


CEVAP ANAHTARI
1.B 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. D 8. B 9. B 10. A
11.D 12.C 13.D 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C

 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER