1-  Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?

A) ( -3).(6-7)       
B) (5-7).(-3+1)     
C) -2.(-1+3)         
D) (-2).(-3)

2-  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Her tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır.
II. Her tam sayı, aynı zamanda bir doğal sayıdır.
III. 0 rasyonel sayı değildir.

A) yalnız I    
B) I, II                 
C) I, III      
D) yalnız III

3-     

A) 0            B) -3           C)      3        D)     5

 

4-                                                                               şekilde m//n olduğuna göre y+z=?

 

              

 

A) 44                    B) 48          
C)  92                   D)  94        

 

5-     Aşağıdaki işlemde her harf sıfırdan farklı bir rakamı göstermektedir.

 KOCAE, Lİ   +    KOCA, ELİ     + 1  =   ?   İşleminin sonucu kaçtır?
KOCA, ELİ          KO, CAELİ     

A)   11             B)    101             
C)110               D)111

 

a

0

+5

+6

Y

4a+1

+1

21

x

41

 

 

6-Yukarıda sayı örüntüsü kuralı verilmiştir.Kurala uygun olarak  x +y  aşağıdakilerden hangisidir?

A)10                  B) 25                 
C) 35                 D) 41

 

7-    (-2 ). ( +3 ).x  = 12 eşitliğinde      x           yerine yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)  -3                        B-)  -2            
C-)  2                         D-)  3

 

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

 8-  Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur?

         1-) -5/6 > 11/-12        2-) -1/3 < 5/4    3-) - (-11)/15 > 36/-45

A) Yalnız 1           B) Yalnız 2          
C) Yalnız 3           D-) 1,2,3

 

9-  -6. a. 2 =  -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?

A-) 3                    B-) -3         
C-) -14                 D-) 14

10-    kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

A)  4           B)  5          
C)  6            D)  7

 

11-      (–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?

A)+2                                   B)+1                             
C)0                                     D) -1

 

12-  (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?

A)-12        B)2                C)4             D)10

13-    Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur ?
A) P Ç E = { m , t }        B) m Ç k = t
C) P Ç E = Æ                  D) P Ç E = t

 

14-     a = 4    b = – 3   c = –2  ise    3a – 4b –2c =? ifadesinin değerini bulunuz.

A) –4          B) 4            C) 20                    D) 28

 

15-   Aşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur?
I. (-1) - (+4) = -3
II. (-2 )+ (+5) = 3
III. (-4) + (-3) = -7
IV. (+3) – (-7) = -4
A) I VE II                        B) II VE III          
C) IIVE IV                       D) I VE III

16-  Bir bütünün  i taranmıştır, ne kadarı daha taranırsa %50 si taranmış olur ?

A-)                                    B-)             

C-)                                    D-) 

 

17-  x= -2   ve   y= +3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ?

 A) =                     B)  x+ y =25    
C)  x-y=1                       D) x - y = -11

18-  ( 18-1 ).( 18-2 ).( 18-3 )……………..( 18-30 ).( 18-31)    işleminin sonucu kaçtır ?

A-)0            B-) 188        C-) 818       D-) 3188

19-  En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tamsayıdan ne kadar küçüktür ?

     A-) 9           B-) 10                   C-) 11                   D-) 12

20-     [(+3)·(-4)]:[(2³:2²)+(10:5)] işleminin sonucu kaçtır.
A) 3            B) 1            C) -1           D) -3

2.ARA REKLAM 468x60

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER