1-    3 katının (2) fazlası (-10) olan tam sayı kaçtır?

A-) +2                  B-) + 4                 C-) –6                  D-) –4

 

2-    (-) + (+) – (-) = ? işleminin sonucu kaçtır?
A-) -       B-)         C-)                    D-)

 

3-   ∆ = 56            eşitliğinin sağlanması için   ∆ yerine hangi tam sayı gelmelidir?

A) 7            B) 9            C) -9           D) -7

4-  Bir açının bütünleri , kendisinin 3 katının 16 eksiğine eşit olduğuna göre , bu açı kaç derecedir?
A) 41          B) 49           C) 52          D) 58

5-  Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu negatiftir?

 I.    ( 2-3).(-2-1)
II.    -4². (+3)
III.   (5-3):(-1)¹°°³    
IV.   [(-2).(3)]:(-5)°

           A) 1                B) 2                    C) 3                     D) 4

6-   Aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisi 2/4 ile 10/12 arasında yer almaz?

A) 7/12                B) 2/3                C) 2/6           D) 3/4   

7-  r, £, ¢     birer rasyonel sayı olmak üzere;

       32 < r < 62
52 > £ > 32
22 < ¢ < 42
olduğuna göre;

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    1. r+ £ + ¢ toplamının en küçük doğal  sayı değeri 23 tür.
    2. r+ £ + ¢ toplamının en büyük doğal sayı değeri 76 dır.
    3. r+ £ toplamının en büyük doğal sayı değeri 60 dır.
    4. r+ £ + ¢ toplamının en küçük doğal sayı değeri ile en büyük doğal sayı değerinin toplamı 100 dür.

 

8-     = ?   İşleminin sonucu kaçtır?
A) 2            B) 3            C) 1           D) 4

9-   a=  ,   b=    ve    c=   olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?     

A) a>b>c              B)b>a>c     C)  c>b>a            D) b>c>a

 

10-   Bir gökdelenin 23. katında bulunan bir kişi önce 10 kat aşağıya inmiş daha sonra 4 kat yukarıya çıkmıştır.Bu kişinin kaçıncı katta bulunduğunu gösteren tamsayı işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)23-10-4    B)23-10+4  C)23+10+4           D)-23+10-4

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

11-     işleminin sonucu kaçtır?

A)8                       B)6                       C)-6                     D)-8

12-    (-3)-8:4.(-5) işleminin sonucu kaçtır?

A)-7                     B)-10                    C)25                     D)7

 

13-  [AB] \\ [CD] olmak üzere;
k açısının ölçüsü 60◦ ise l açısını bütünleyen açının ölçüsü nedir?  

 
C                               D

 A) 60◦        B)120◦          C) 30◦          D)180◦


14-   32:24 - {9-3(4-5) - [3(12:6)] – 150 } işleminin sonucu kaçtır?

   A) 4               B) -4                 C) 3                  D)-3

 

15- 
2         4           1           6          3
1—— . ——  -  —— :  —— + ——  İşleminin sonucu kaçtır?
3         5           2           8          4    

         15                     17                      1                           5
A) ——           B) - ——          C) 5 ——           D) 1 ——
        17                     15                      12                        12

 

16-     -8 | - | +3  | :   (3- | -1 | . | 2 | ) =?

A)10           B) -8                     C)5             D)-5

 

17- a =  -5     ve    b = 2 ise    | a | . | b | =?

A)10           B) -12                   C) -10                   D) 5  

 

18-    a=10 b=-5 olmak üzere 10a+10b-50=? İşlemin sonucu kaçtır?
A)  100        B) 75           C)  -50                  D)  0

19-  Ali  ve Sibel ekmek fırınından ekmek alacaktır.Ali ve Sibel‘le birlikte sırada toplam 20 kişi vardır.Ali baştan 12. Sibel ise sondan  14. ise Ali ile Sibel’in arasında kaç kişi vardır?

A) 5                 B) 4                   C)3                   D) 2

20-  a  =  ( -1 ) 100

       b=    (-1 )101

       c=    (0)1000      olduğuna göre bu tamsayıların sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir)

         A) a<b <c                                 B)  b<   c  < a               

      C)    c  <  b   < a                          D)  b < a < c


2.ARA REKLAM 468x60

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER