1-        Tamsayılarda kümesine işlem önceliğine göre ;
10 + 18÷2 − 9 =?        İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

            A) 10               B) 5                 C) 6                 D) 8 

 

A

-3
5

 B

2
3

C

-3

 

Tabloya göre, aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür?

 

    2- 

 

 

            A) a+b            B) –(a-b)        C) a-c            D) a+b-c

 

3-   ab rakamları farklı iki basamaklı bir tamsayı olmak üzere  ab       rasyonel sayısının
99       
değerini en büyük ve en küçük kesir yapan ab sayılarının toplamı kaçtır?                          

A) 0                B) 89               C) 99               D) 109

4-  [(-77)-(-27)]+50=?

                        A)-50              B)50                C)100              D)-100

5-  a=30/15  b=-30/15  ,  c=30/5   ,  d=-30/5   ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)a>b>c>d                                         B)c>a>b>d    
C)c>b>a>d                             D)a>d>c>b

6-  Bütünler iki açının ölçüleri 13 ile 23 sayıları ile orantılıdır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir?

            A) 45         B) 55     C) 65         D) 75

 

7-    -34:92-(-3)+(-3) 3=? İşleminin sonucu kaçtır?

A) -31              B) - 25                C)30              D) 29

 

       
9-                                                işleminin sonucu kaçtır?

A) 1                 B) 3               

  C)                               D)

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

10-  a  ve b birer pozitif tam sayıdır.
a.( a+b) = 33
olduğuna göre , a nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

    A) 3                   B) 4               C)15             D)27

11-  x ve y tam sayılardır .
-7 < x < 3
-4 <y < 5
ise , x . y nin en büyük değeri ile en küçük  değerinin çarpımı kaçtır?

 A) 144         B) -108           C) -192         D)- 432

 
12-   6-24:3+6.2 =işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)10                B)8                  C)5                  D)2

13-   45-36:9-3.5+2 = ? işleminin sonucu kaçtır ?

            A ) 26         B ) 28       

            C ) 30         D ) 35                                                

 

14-     – [-3 (7-4)+8:(-2) ] = ? işleminin sonucu kaçtır ?

            A ) +13           B ) -13             C ) +5             D ) -5                                     

 

15-      3-(-5)+(-14)-(+ 18 )               işleminin sonucu kaçtır..?

 

               A) 20                       B) 24                

                C) -24                     D) 30                             

16-     Mutlak değerleri 5 olan tamsayıların çarpımı kaçtır.?

A) 0                 B) 10              

C)  25              D) -25                           

 

17-

            Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) [DC]’nı çizersek [AB] ^ [DC] olur.
B) E noktasından [AB]’ na çizilen dikme [AB]’nın orta dikmesidir.
C) F noktasından [AB] na çizilen dikme B noktasından geçer.
D) D ve F noktaları cetvelle birleştirilirse [DF]//[AB] olur

18-    Aynı düzlemdeki üç doğru kaç değişik biçimde bulunabilir?

            A) 1                 B) 2                 C) 3                 D) 4

 

19- 

 

 

 


            Ahmet cetvelini defterinin üzerine koyarak iki tarafınıda kalemiyle çizmiş ve oluşan çizgilere p, r doğruları demiştir. Daha sonra bunları kesen başka bir doğru çizerek bunada s demiştir. Oluşan açılara isim vererek çizimini tamamlamıştır. Ahmet’in çizdiği yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.

  • p // r
  • a ile e yöndeş açılardır.
  • c ile f iç ters açılardır.
  • b ile g komşu bütünler açılardır.

 

a) I ve II                      b) II ve IV                  

c) I, II ve III                d) Hepsi

 

20-                                                                                                          1            -1

 

                                                   x          -x

            Yukarıdaki kartlar kullanılarak aşağıda bir cebirsel ifade modellenmiştir.

 

  Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisi yukarıdaki modele aittir?

A) (x+2)(x+3)
B) (x-2)(x-3)
C) (x+3)(x-2)
D (x-3)(x+2)

2.ARA REKLAM 468x60

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER