1)   -6’dan büyük en küçük tam sayı ile -3’ten küçük en büyük tam sayı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ?

          a) -4                 b)  -3              c)-2             d)   -1

 

2)  a,b,c  negatif tam sayılardır.     
2a = 3b = 5c    ise  aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

         a)  c<b<a          b)  a<c<b       c) c<a<b      d)   a<b<c

 

3)    |-7| - |-3| +  |-23|    işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?
-23 - |22|
       
a) -3                  b)  -1              c) 2               d)  5

 

4)   a,b,c   tam sayılardır.
a.b = -12
b.c =  13   olduğuna göre a+b+c en az kaçtır?

     a) -3                   b) -2               c) 0              d) 2

 

5)   Her doğru cevap için 3 puan kazanıp , her yanlış cevapta  1 puan kaybeden Emre girdiği sınavda 23   
doğru 17 yanlış yaparsa kaç puan alır ?

     a) 48                   b) 56               c) 54              d) 52

 

 

6)  a= -3     b= +2      c= -4    d= -1  veriliyor.

      ab +  bc  + cd  sonucu  aşağıdakilerden hangisidir ?

     a) -10                   b) +10               c) -5              d) +5

  
7)   a,b,c birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre, 9a+7b+3c toplamı en az kaçtır?
a. 13                         b. 32                      c. 40                      d. 45

 

8)    ifadesinin sonucu bir tam sayı ise x’in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
a. 1                          b. 3                            
c.   5                      d. 6

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

9)  (2   1    _ 1) : (2 _   1  )  işleminin sonucu kaçtır?
2                       2

A) 1                 B)    3              C)     5             D)      7
2                       2                       2
10)    işleminin sonucu kaçtır?

      a. 51                  b.                      c.                   d. 1
11)    (-2)2 – (-3)2 işleminin sonucu hangisidir?
       A) -5                                 B) 1                              C) 5                                            D)13
12)     olduğuna göre a,b,c arasındaki doğru sıralama hangisidir?
A) a<b<c                                B)c<a<b                           C)b<a<c                          D)c<b<a

 

13)    [5+(-29)]: [(-6)+8:(-4)]=?

A)3                  B)-3                C)4                  D) -4

 

14)    <<   ifadesinde a yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir?

            A)1                  B)2                  C)3                  D)4

 

15)    [12:(6:2)]+[3x(4:2)]    işleminin sonucu kaçtır?

a)22                   b)14                   c)10                   d)0

 

16)     > >  eşitsizliğinin doğru olabilmesi için a yerine gelebilecek doğal sayı aşağıdakilerden   
hangisidir?

a)6                    b)7                   c)8                 d)9

 

17)   [ ( -2) . ( -6 + 2)] : [(+1) .( -5 + 3 ) ]  işleminin sonucu kaçtır?

A) 4                        B) 2                        C) -2                        D) -4                                                

 

18)  Yandaki şekilde verilen AB doğrusu   
aşağıdaki doğrulardan hangi ikisini kesecek
şekilde yerleştirilirse noktadaş(bir noktada kesişen)
doğrular elde edebiliriz?
A)                   B)          

  C)                  D) 

 

19)

                                                                                 Yandaki şekilde EG // [AB dir.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

  1. t = m + n
  2. t = k+ m
  3. t = k + n
  4. t = 180 - k

 

20)      2   ,  - 1  ,   3   ,   - 3  kesirleri sayı doğrusu üzerine yerleştirildiğinde birbirine en uzak iki kesir
3         2      5         5
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  - 3 ; 2                 B) -1  ; 3                  C) – 3  ; 3                       D) -1  ;  2
5   3                        2    5                          5     5                             2     3


2.ARA REKLAM 468x60

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER