1)   (-7) ile (+4) tam sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?

a) 9                b) 10                 c) 11               d) 12

 

2)  

eşitliklerine göre ifadesinin değeri kaçtır?

a) -2              b) -1                 c) 2                 d) 11

3)   15, -11, -3, 7 tam sayılarının -1 ile çarpımlarının sayı doğrusu üzerindeki görüntüleri sırasıyla A,B,C,D noktalarıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) En soldaki nokta A’ dır.
b) En sağdaki nokta D’dir.
c) B noktası C noktasının sağındadır.
d) D noktası A ile C arasındadır.

4)   ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)              b)          c)           d)

 

5)  Değeri  olan kesrin pay ve paydasına hangi sayıyı ekleyelim ki değeri 2 olsun.

A) 7          B) 5               C) -5                D) -7

 

6)  (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?

A) -199                       B) 1999                       C) -201                       D)201

 

 

7)  Aşağıdakilerden hangisi 1’ dir?

A) 5-5
B)  -7: 7
C)  (-2-2):2+2+1
D)   5.5

 

8) (-9-9:9+4.5-6)=? İŞLEMİNİN SONUCU KAÇTIR?

A)  -24                        B)    1              C)    24                       D)     4

 

9)    8. |-2+3| + (-2)     işleminin sonucu kaçtır?

A) 16               B) 4                 C)  6                D) -2

10)     a = En büyük negatif tamsayı
b = En küçük pozitif tamsayı
c = En büyük iki basamaklı negatif tamsayı
ise   

a. 10                             b. -10                        

c.  -99                           d.  +99

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

11) , , 0,     Rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.) < 0 <  <      

B.)  < <   < 0

C.)  << 0 <   

D.)  < 0  <  

 

12)
 
Yukarıdaki şekilde; ////  ve // olmak üzere x+y aşağıdakilerden hangisidir?

A.) 44                         B.) 136                        C.) 224                       D.)268

 

13)  [(+6) + ( -2) ] . [ |-8| :2 – (+9)] =? İşleminin sonucu nedir?

          A) – 20                     B) – 18                     C) 12                 D) – 52

 

14)
d.                                                              .    d // k   ise x = ? nedir?
150
600

                          400
x                      k

            
A) 250                     B) 300                   C) 350               D) 400

 

15)    A . ( - 5) = +15
( -15) + B = +6  ise  B : A işleminin sonucu nedir?

A) 7

B)  -7

C) 14

 D)  -14

16)   |a| = 6 ,    |b| = 8  ise    a - b  farkının alabileceği en küçük değer kaç olabilir?

A)  - 16

B) - 14

C) - 2

D) 0

 

 17)                                                               Yandaki şekilde d // e ise  a = ?

A)  235                       B)  65                         

C)  110                       D) 225

 

18)  x = -2  ve  y = -1 için;

       11x – 15y + 17 ifadesinin değerinin topla işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     7             B)   10             C)  – 10           D) –  7

 

19)  Tümler iki açıdan büyük olanın ölçüsü, küçük olanın ölçüsünün beş katıdır. Büyük açının ölçüsü
kaç derecedir?

A)   75                     B)    60                        

C)   45                     D)   22

20)   8-(+4).(-4)=?İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

     A)-16                B)+16                     C)+24             D)+8

2.ARA REKLAM 468x60

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER