1)  a= - 4   ve  b= +2    ise    ifadesinin değerini aşağıdakilerden hangisidir?

 A)+6                     B)+32               C) -32             D) - 6

 

2)   işleminin sonucu kaçtır?

       A)        B)       C)        D)

 

3)   -(-4)+(-6)-(-7)-(+9) işleminin sonucu nedir?

  A-) -4            B-)  6              C-) -14               D-) 30

 

4)    kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

       A)  4      B)  5       C)  6       D)  7

 

5)         a ve b birbirinden farklı birer tam sayıdır.
ise   a.b ’nin en büyük değeri kaçtır?

A.-1                           B.0                        C. 1                           D. 2

6)  x =       y = -1,23       z =  sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  x>y>z                B. z>y>x             C. z>y>x            D. z>x>y

 
7)      - 5a < 28 ise a yerine kaç tane negatif tam sayı yazılabilir?

a) 4         b) 5        c)  5        d) sonsuz

 

8)   Yandaki şekilde verilenlere göre
2a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) 70       b)   40         c)   220        d)   80

 

9)  a= -7      , b= -2    , c= -3 ise    a.b+a.c-b.c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisir?

a-) -41           b-) -29           c-) 29            d-) 41

10)   > > ? >    sıralanışında  ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

a-)              b-)                     c-)                  d-)

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

11)  (- 5) + (-7-9)= ?       işleminin sonucu kaçtır?

                                                                                

 

12)     (-5) -              = -7   eşitliğinde kutu içine yazılacak tam sayı kaçtır?

A) -12             B) -2               C) 2                 D) 12

 

13)      işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) -2          b) 2           c) 3      d) -3

 

14)  [ -75+75-75+75-75+75-75+75].(7575) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

      A)-7575          B)  7575       C)1            D)  0

 

15)   [ -24+(-54):9+12-(-5)-1]:( 14)     işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1                    B)0                    C)1              D)2

 

16)   (-101)-(-102)-(103)-(-104)+105   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 107                 B)2                   C)105          D)100

 

17)   Sayı doğrusunda +3 ten eşit uzaklıkta olan iki tamsayının toplamı kaçtır?

a) +3                   b) +6                c) +8                      d) +10

 

 

18)   -2,7 ondalık sayısının kesir biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)             b)                      c)                d)

 19)

 

 

 

 

20)     a= -0,12            b= -0,102        c= 0,0001

         Yukarıdaki ondalık sayılarının, büyükten küçüğe doğru  sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

            A)  a>b>c        B) b>a>c         C) c>b>a         D) c>a>b


2.ARA REKLAM 468x60

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER