1.    (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
      A) -199           B) 1999          C) -201            D)201
  
 2.    4: 5   - 3  : 5   işleminin sonucu kaçtır?
           7    4    2
   A) 48          B)  1            C) 53                D)  7   
        5               2                10                      8
3.    2x+1 3x-1 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir
                 3               5
A) 3                     B) 5                      C) 7                D)9
    
       4.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) -3             B) -8                           C) 7                D)13
   
        5.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
A) 1                  B) 2               C) 3            D)5
   
       6.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?
A) 15                    B) 23             C) 25                  D)26
  
         7.        Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?
A) 3                 B) 5               C) 7                 D)10
         8.        Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır?
A) 80                 B) 120              C) 160             D)200
  
           9.        4/9’ü 60 olan sayının 3/5’ i kaçtır?
      A) 54                 B) 66                 C) 76               D)81
   10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynıişin3/5inikaçgündeyaparlar?                                            
      A) 2                 B) 4          C) 6                               D)9
 
Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ
        

11-   Yaşları 6,8,10 olan üç kardeş 48 cevizi yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklardır.En büyükleri kaç ceviz alacaktır?

 

A)12        B)16              C)20            D)24

  

12-   Hangi sayının 2 katının 7 fazlasının 5 katı 50 eder? Probleminin denklemi aşağıdakilerden hanigisidir?

 

A) 5(2x-7)=50    B) 5(2x+7)=50    C) 2(5x+7)=50    D) 5.2x+7=50

   

13-  İç açılarının toplamı 1440 derece olan bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler bu çokgeni kaç tane üçgene ayırır?

 

          A) 5                b) 6               c) 7                  d) 8  

  

14-  Benzer iki karenin benzerlik oranı 2/3 tür.Küçük olan karenin çevresi 24cm ise büyük olan karenin çevresi kaç cm dir?

 
          A)16      b)   26             c)36                 d)46

15-   Aynı yayı gören iki cevre açının ölçüleri toplamı  160 derece ise aynı yayı gören merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

 

            a) 160                 b) 80              c) 70                d) 60

  

16-   6    12   18    ?    30    36   örüntüsünde  soru işareti yerine  hangi sayı gelmelidir?

 

             a) 19                b) 24              c) 26               d) 28

  

17-   Bir açının  bütünleri , kendisinin iki katından  30 derece fazla ise  küçük açı kaç derecedir?

 

            a) 40                  b) 50                  c) 60                d)  70

  

18-    -8 .k.3 = 48 ise  k  aşağıdakilerden hangisidir?

 

 a) -24               b) 16                 c)   -2               d)  -8

19-   Bir işçinin günde 6 saat çalışarak 12 günde tamamladığı işi 3 işçi günde 8 saat çalışarak kaç günde tamamlar?

 


a) 3

b) 6

c) 24

d) 30

20-  4 işçi 4 otomobili 4 günde boyarsa aynı nitelikteki 7 işçi 7 otomobili kaç günde boyar ?

 A) 7          B) 6             C) 4             D) 3

    
CEVAP ANAHTARI:1-A   2-C    3-C   4-B    5-C     6-D      7-D     8-A       9-D    10-C     11-C    12-B    13-D  14-C   15-A   16-B  17-B     18-C       19-A       20-C
2.ARA REKLAM 468x60

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER