İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir şekilde oluşmuştur?
A) Keşke biraz daha doğru dürüst insanlarla olsaydın.
B) Aşağı yukarı seninle aynı yaşlarda.
C) İleri geri konuşma da başka bir şey istemiyorum.
D) Biraz bekleyelim, er geç yola gelecek.

2. I. Birisine ve bir işe ümit bağlamak
II. Aşırı gitmek
III. Gizli kapaklı iş yapmak
IV. Parçaları birbirine benzememek, uygun olmamak
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması, yukarıda verilmemiştir?
A) çizmeyi aşmak
B) ipe un sermek
C) bel bağlamak
D) dolap çevirmek

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerdenhangisi yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Herkes bir şey söylüyor, konuşuyor; her kafadan bir ses çıktığından sonuca ulaşamıyoruz.
B) Onu daha önce de gördüm; gözüm bir yerden ısırıyor.
C) Yeni ayakkabıları görünce çok sevindi; eski pabucunu dama attı.
D) İnsanın açık noktasını bulunca üzerine gidip şakalarıyla yıldırıyor; ama tadında bırakmayı biliyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler, tek başlarına kullanılmaz?
A) Ölen kardeşinin resmine bakıp içli içli ağlıyordu.
B) Yalan yanlış sözleriyle herkesin kafasını karıştırdı.
C) Seninle ilk karşılaşmamızda aşağı yukarı senin 30-35 yaşlarında olduğunu düşünmüştüm.
D) Eve gelmeden önce yine abur cubur yemiş.

5. “ağız” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Ben sana şişeyi ağzına kadar doldur mu dedim?
B) Kendisini bir türlü affetmiyor, ağzını bıçak açmıyor.
C) Ona herhangi bir sırrını söyleme; ağzında bakla ıslanmaz onun.
D) Ağzı var dili yok sanki çocuğun, hiç konuşmadı.

6. Aşağıdaki atasözlerin hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır?
A) Az söyle, çok dinle.
B) Büyük lokma ye; büyük söyleme.
C) Bülbülün çektiği dil belasıdır.
D) Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz.

7. I. Ağzı kulaklarında olmak
II. Etekleri tutuşmak
III. Etekleri zil çalmak
IV. Ağzını bıçak açmamak
Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
A) II ve IV 
B) III ve IV
C) I ve III 
D) II ve III

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
A) Sonbaharın gelişini dökülen sarı sarı yapraklar haber veriyor.
B) Eş dost bu güzel günde bizi yalnız bırakmadı.
C) Ilık ılık esen rüzgâr yüzümü okşuyordu.
D) Küçük kız, tatlı tatlı konuşmasıyla herkesi mest etti.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş işten geçmiş olma” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Bu beklenen bir sonuçtu, rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Atı alan Üsküdar’ı geçti; üzülmenin bir anlamı yok.
C) Soruları yine patavatsızcaydı, devirdiği çamların sayısı bilinmez ki.
D) Bana borç vermek istemediğini anlamıyor muyum?

10. Aşağıdakilerin hangisinde açıklama deyime uygun değildir?
A) Kaç gündür ağzına bir şey koymadı, hiçbir şey yemiyor.
B) Umduklarını bulamadı, avucunu yalayarak geri döndü.
C) Onun tükürük bezlerinde sorun var; ağzında bakla ıslanmıyor.
D) Bu yaptıklarıyla çok oldu; çizmeyi aştı.

11. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
A) Biz gideli eski çamlar bardak olmuş.
B) O eski kulağı kesiklerdendir.
C) Bu iş artık kabak tadı vermeye başladı.
D) Gizli kapaklı işlerle uğraşıyor, yine bir dolap çeviriyor.

12. Aşağıdaki ikilemelerden hangisidiğerlerinden farklı bir şekilde oluşmuştur?
A) Böyle bir kişiye para mara teklif edilmez.
B) Er geç buraya gelecek, o zaman görür.
C) İrili ufaklı taşları denize atıp, vakit geçiriyor.
D) Aşağı yukarı sizinle aynı boyda.

13. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Kaş yaparken göz çıkarır.
B) Akıl akıldan üstündür.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Can çıkmayınca huy çıkmaz.

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisi gizli saklı iş yapmak anlamı içerir?
A) Mürekkep yalamak
B) Pabucu dama atılmak
C) Saman altından su yürütmek
D) Turnayı gözünden vurmak

15. Aşağıdaki ikilemelerin hangisi zıt (karşıt)anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmamıştır?
A) İleri geri konuşup insanın moralini bozuyor.
B) Büyük küçük herkes ona sırtını çevirdi.
C) Söylediklerini aşağı yukarı yaptım sayılır.
D) Bütün aile çoluk çocuk düğüne gitmiş.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Olanları duyunca gözü döndü.
B) Alacaklılar gözünün yaşına bakmadı.
C) Gözümüz yollarda kaldı, nerelerdesin?
D) Gelecek yıl pek çok şey değişecek.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmaktadır?
A) Tatlı tatlı bir bahar esintisi gibi esiyor.
B) Bahçeye irili ufaklı saksılarla. İçekler aldım.
C) Değirmen yavaş yavaş dönüyor.
D) Parlak bir gelecek için ara sıra para biriktiriyor.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A) Eriklerin tadına doyum olmuyor.
B) İki eli kanda olsa koşar gelir.
C) Söyledikleri ile içime kurt düştü, şüphelendim.
D) Kuru gürültüye pabuç bırakmazdı.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek
başlarına kullanılmazlar?
A) Ufak tefek orunlar yaşanmıyor değil.
B) İleri geri sözler söylersen başına iş açarsın.
C) Bu dolaba ıvır zıvır ne varsa doldurdum.
D) Denize girip çıkmaktan yorgun argındım.

20. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Karda yürüyüp izini belli etmez.
B) Kendi düşen ağlamaz.
C) Her kuşun eti yenmez.
D) Et tırnaktan ayrılmaz.

 

 

OPTİK FORM