İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil yoktur?
A) Bugün gözlerin gökyüzü gibi mavidir.
B) Bize geleceğini umuyorum.
C) Yaptığın resim o kadar kötü değil.
D) Bugün mutlaka gelecektir.
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?
A) Durun ben de geliyorum.
B) Test sonuçları biraz sonra açıklanacakmış.
C) Bana verdiği sözü unutmuştu.
D) Bana yalan söyleyen o değil.
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-fiilin geniş zamanıdır?
A) Babam evde yoktu.
B) Dün çok huzursuzdun.
C) Bugün oldukça neşelisin.
D) Bu ceket bana darmış.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, ek-fiilin şartıdır?
A) Bu havada dışarı çıkılmaz.
B) Şemsiyeni alsan iyi olur.
C) Bu, eski bir halıdır.
D) Elmayı yerim, yalnız tatlıysa.
5. Yüklemi ek-fiille çekimlenmiş cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Senin dediklerine katılmıyorum.
B) En çok sevdiğim sanat dalı müziktir.
C) Dün doktora gittin mi?
D) Yazın Muğla’ya gitmeyi düşünüyoruz.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiilin olumsuzu kullanılmıştır?
A) Bayat değil bu pide.
B) Yarın Mersin’e yolcuyum.
C) Çayımın şekeri biraz azdır.
D) Şu bizim evin penceresidir.
7. Hangi cümlenin yüklemi ek-fiilin geçmiş zamanıdır?
A) Şimdi onunla çok mutludur.
B) Bu bir gül reçelidir.
C) Bugün hava ne güzeldir.
D) Adamcağız üç gündür yalnızmış.
8. Hangi atasözünde ek-fiil vardır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Söz gümüşse, sükut altındır.
C) Birlikten kuvvet doğar.
D) Büyük balık küçük balığı yutar.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil, geçmiş zaman anlamı taşıyacak şekilde kullanılmıştır?
A) Burası nasıl da serinmiş.
B) Kendisini yalnız bırakmayacak bir dostu yokmuş.
C) Yerdeki beyazlıklar karmış.
D) Burası ne büyük çarşıymış.
10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek-fiil almamıştır?
A) O sık sık buraya gelmezdi.
B) Ne zamandır işsiz dolaşıyordu.
C) Bu kanepede biraz uyusaydın.
D) Sözlerimin hiçbirini anlamamış.
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-fiille oluşmamıştır?
A) Biz de kafileye katıldık.
B) En iyi dostlarım kitaplarımdır.
C) Oturdukları ev yol kenarındaymış.
D) Dışarıda hava sımsıcaktı.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil, cümleye olasılık anlamı katmıştır?
A) Hepimiz çok heyecanlıyız.
B) Bir zamanlar buralar ormanmış.
C) Belki okulda başarılıdır.
D) Kapıyı çalan annemdir.
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “-se” eki ekfiildir?
A) İşe gelseydi onu görürdüm.
B) Uyusa gözleri biraz dinlenir.
C) Hava soğuksa kalın giyinmelisin.
D) Okulda olsa derse girer.
14. Ek-fiilin geniş zamanı çekime girdiğinde bazı kullanımlarda düşer.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Onun yaptığı resimlere hayranım.
B) Zaman zaman bu parkta seni beklerdim.
C) İşte bu mevsim benim aradığım.
D) Her mehtaba baktıkça seni hatırlarım.
15. (-miş) eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bu sabah beni aramış.
B) Sık sık beni anarmış.
C) Anlattığım konuyu anlayabilmiş.
D) İki saat önce memleketine varmış.
16. Aşağıdakilerden hangisinde “idi (-di)”, ekfiil olarak kullanılmamıştır?
A) Kardeşini sıkı sıkı giydirdi.
B) En sevdiği şey resim yapmaktı.
C) Erol sınıfta yoktu.
D) Masanın örtüsü çok kirliydi.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil alan söz, bir ad tamlamasıdır?
A) Burası önceden güzel bir bahçeydi.
B) En çok istediği bir arabaydı.
C) Kırılan salonun lambasıydı.
D) Senden istediğim kırmızı kalemdi.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil ötekilerden farklı kiptedir?
A) Bir zamanlar ormanlıktı buralar.
B) O sınıfın en çalışkanıdır.
C) Dün yüzü solgundu.
D) Müzisyendi seni buraya getiren.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek-fiil almış bir addır?
A) Bana her zaman çok güvenir.
B) İnsanları birbirine bağlayan güvendir.
C) Arkadaşına nasıl da güvenmiş.
D) Her konuda ona güven.
20. “(I) Sanat bir beceri işidir. (II) İnsanda değişik zevkler uyandırır. (III) Kimi resimden hoşlanır, kimi müzikten. (IV) Kimine heykelle uğraşmak zevk verir. Benim hoşlandığım dal ise edebiyattır.”
Numaralanmış cümlelerden hangisinde ek-fiil kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV

TEST-CEVAP ANAHTARI İNDİR

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER