İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Her zaman yurdumuzu düşünmeliyiz.
B) Ödevini kontrol etmeni istiyorum.
C) Bu konuyu sonuna kadar savunacağım.
D) Sinemaya gitmeyi çok istedi.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her zaman yapılan bir iş anlatılmaktadır?
A) Sanatçı son konserine yetişemedi.
B) Pazar günü memleketine gidecek.
C) Yağmur yavaş yavaş yağmaya başlamış.
D) Geceleri geç yattığı için sabahları geç kalkar.
3. Aşağıda, gelecek zamanla çekimlenmiş kaç fiil vardır?
bakıyor-oturacak-gideceksiniz-bilirlerverecekler-konuşurlar
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş-mış” eki yükleme,miş’li geçmiş zaman (haber kipi) anlamı katmamıştır?
A) Geçen ay işinden çıkmış.
B) İki gündür çok hastaymış.
C) Yıllar önce buraya taşınmışız.
D) Yıllar önce burada okula başlamışım.
5. “Böyle gelmiş,böyle gider.” atasözündeki fiillerin kipi sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
A) istek-geniş zaman
B) istek-gelecek zaman
C) gelecek zaman-geniş zaman
D) geçmiş zaman-geniş zaman
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem “istek” kipindedir?
A) Burada bari bir iş bulabilse.
B) Bu yorgunluktan sonra bir güzel uyumalı.
C) Sınavı kazanmak için düzenli şekilde çalışınız.
D) Arkadaşlarla birlikte tiyatroya gidelim.
7. Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
A) okumayayım
B) okumazsın
C) okumam
D) okumazlar
8. Aşağıdakilerin hangisi “hazırlanamıyoruz” fiilinin olumlusudur?
A) Hazırlanıyoruz.
B) Hazırlanmayabiliriz.
C) Hazırlanabiliyoruz.
D) Hazırlanamıyor muyuz?
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?
A) karlı
B) işlik
C) korkulu
D) duvarına
10. “Tok,açın halinden anlamaz.“ atasözündeki fiilin kipi ve zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haber kipi-geçmiş zaman
B) Haber kipi-geniş zaman
C) Dilek kipi-emir kipi
D) Haber kipi-şimdiki zaman
11. İş ve anlatışın birlikte olduğunu gösteren fiil,aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkacak
B) Kalkıyor
C) Kalkar
D) Kalktı
12. “Çocuk ağacın dalına çıktı, Elma koparmak istedi.O sırada dal sallandı.Çocuk düşüyorum, diye korktu. Düşmeyince sevindi.” cümlesindeki çekimli fiillerin tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Çıktı-koparmak-sallandı-sevindi
B) İstedi-düşüyorum-düşmeyince-korktu
C) Çıktı-istedi-sallandı-düşüyorum-korktusevindi
D) Koparmak-istedi-sallandı-düşüyorumsevindi-korktu
13. Aşağıdaki fiillerden hangisi mastar halindedir?
A) yüzecekti
B) söylüyor
C) anlamak
D) dinleyecek
14. “Misafirler gittikten sonra biraz ders çalışayım.” cümlesinin yüklemi hangi kiptedir?
A) dilek-şart kipi
B) istek kipi
C) gereklilik kipi
D) emir kipi
15. “ Söyleyeceğim-Getirdim-Vermezler “ çekimli fiillerinin zamanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Gelecek zaman-geniş zaman-miş’li geçmiş zaman
B) Şimdiki zaman-geçmiş zaman-geniş zaman
C) Geçmiş zaman-geniş zaman-gelecek zaman
D) Gelecek zaman-di’ li geçmiş zamangeniş zaman
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil çekimi soru biçimine girmiştir?
A) Ödevlerini yapmanı istiyorum.
B) Tepsideki bardakları düşürmemeye çalışıyor.
C) Nasıl davranacağımı bilemiyorum.
D) Dişlerini yine fırçalamadın mı?
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eylem gerçekleşmiştir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Doğru söz yemin istemez.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Ağaç yaş iken eğilir.
18. “ bırakırız,inersiniz,biliyorsunuz,söylemeyiz” Yukarıdaki fiillerden kaçı geniş zamanla
çekimlenmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem di’li geçmiş zamanlı bir fiildir?
A) Sergideki resimleri beğenmiş.
B) Mersin ‘e uçakla gittik.
C) Bahçedeki çiçekler kurumuş.
D) Tatilimi amcamların yanında geçireceğim.
20. Haber kipi niteliği taşımayan fiil hangi seçenektedir?
A) Daha sonra aralarındaki ilişkiler kopar.
B) Çok yorulunca öndeki ekipten kopar.
C) Zaman zaman aramızdaki bağlılık kopar.
D) Daldaki kuruyan yaprakları elinle kopar.

TEST-CEVAP ANAHTARI İNDİR

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER