İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Raftaki kitapların yüzleri çok eskiydi.
B) Bütün gün seni aradım, neredeydin?
C) Bu arada işimizi hallettik.
D) Sen hiç merak etme, biz onların arasını buluruz.
2. “sıcak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
A) Yemek hâlâ sıcak, istiyorsan yiyebilirsin.
B) Bana sıcak davranmasını bekliyorum.
C) Vücudu hâlâ sıcak, hastaneye götürelim.
D) Hava çok sıcak, klimayı aç.
3. “açmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Bu elbisenin rengi seni hiç açmadı.
B) Kapıyı biraz açar mısın? İçerisi çok sıcak oldu.
C) Büyük şehre gelince kendini yeniliklere açmış.
D) Başıma öyle çok iş açıp gitti ki…
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılan bir sözcük vardır?
A) Büyük lokma ye, büyük konuşma.
B) Oyunda faul yapınca sarı kart gördü.
C) Annem perdeleri değiştirmeye karar verdi.
D) Bu olaya bir de onun açısından bakmayı dene.
5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmamıştır?
A) Kalemi eline aldı, yazmaya başladı.
B) Duygusal birisi olduğunu biliyorum.
C) Sen kırık sandalyeye oturmuşsun.
D) Tüm hatalarını yüzüne vurdum.
6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) Büyük bir evde oturmak istiyorum.
B) Odasına girdim; çok tatlı uyuyordu.
C) Senin boş sözlerine ayıracak vaktim yok.
D) Onun gözü karadır; kimseye boyun eğmez.
7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuğun bütün istediği sıcak bir yuvaydı.
B) Dışarıda acı bir rüzgâr kuvvetle esiyordu.
C) Tomurcuklar patlamış, tabiat iyiden iyiye uyanmıştı.
D) Örtüyü masanın üzerinden kaldır.
8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “yıpranmış” anlamında kullanılmıştır?
A) Üzerinde eski bir palto vardı.
B) Ne de olsa eski toprak, bunu da atlatır.
C) Burayı eskisi gibi seviyorum.
D) Emre’nin eski öğretmeniyle karşılaştım.
9. “Göz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?
A) Salonun zayıf ışığı altında onunla göz göze geldik.
B) Kitabını çalışma masasının gözüne koymuştum.
C) Doktor, göz hastalıkları uzmanıymış.
D) Mehtap, yine şıklığıyla göz kamaştırdı.
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Aldıklarım ağır değil; hafif, taşıyabilirim.
B) Herkesin içinde beni çok ağır eleştirdi.
C) Hafif tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti.
D) Apartmanın dış cephesini çok ağır boyadılar.
11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?
A) Problemi anlamak için tekrar tekrar okuyoruz.
B) Yüreğim hasret ateşiyle yanar.
C) Ümitsizlik içinde kıvranıyordu.
D) Ruhun ilacı okumaktır.
12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?
A) Geleneksel davranışları bu yörelerde gördük.
B) Yeni patronu nefes aldırmadan çalıştırıyor.
C) Ailesinin uyarılarına kulak asmadı.
D) Sinirli hareketleri yüzünden herkesi üzdü.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizil sözcük gerçek anlam kullanılmamıştır?
A) Bıkmadan usanmadan başarı için çabalardı.
B) Eşyalarını ona kızınca sokağa attı.
C) İki saattir şehirde açık lokanta aradık.
D) Gözlerinin mahkumu oldum, yıllarca bekledim.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmıştır?
A) Annesi yokken bile evi temiz tuttu.
B) Dilimizi iyi kullanmak vazifemiz olmalı.
C) Çarpık düşüncelerle toplum ilerleyemez.
D) Hakim, sanığı on yıl hapse mahkum etti.
15. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak, sezmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Buradan geçen kızları gördün mü?
B) Seni onların yanında gördüm, eğleniyordun.
C) Hata yapacağını görünce geri adım attı.
D) Her şeyi gözümle gördüm, daha ne olsun.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır?
A) Evin boya, badana işleri on gün devam etti.
B) Sinemaya gideceğim diye uyuttu bizi, kandırdı.
C) Kimsenin söylediği beni bağlamaz, bildiğimi yaparım.
D) İstediği gençle evlenebilmek için ailesini çiğnedi.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “El” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Elimdeki resme saatlerce bakıp durdum.
B) Elindeki kırmızı bir kalemle bir şeyler yazıyor.
C) Sen elin dediğine bakma, kendini düşün.
D) Bebek sobaya dokununca eli yandı.
18. “Kırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “azaltmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Saatlerce bahçede odun kırdı.
B) Esnaf mallarının fiyatlarını kırdı.
C) Elindeki bardağı yere atıp kırdı.
D) Onu affetmem, kalbimi çok kırdı.
19. “Kaplamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Karanlıkta yürürken içimi korku kapladı.
B) Evin her yerini mavi halıyla kapladı.
C) Defterlerini her sene annem kaplardı.
D) Sobadan çıkan duman odayı kapladı.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?
A) Bana kalırsa sen en iyisini yaptın.
B) Dün geceki olaylar bizi şaşırttı.
C) Nikah kıyıldıktan sonra balayına çıktılar.
D) Şiirde öykü, yıllarca tartışma konusu oldu.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER