1)  x+6 =13 ise   x=?                   
  a)13             b)8          c)7          d)6                 
 2)  x-3=2 ise   x=?
   a)3             b)5          c)-5        d)6       
 3)  3x+5=14 ise x=?
   a)-2           b)4           c)-3         d)3        
 4) 5x-6=19 ise x=?
   a)5           b)10          c)-5         d)0        
 5) 2x+5=5   ise   x=?
   a)2          b)5             c)-2         d)0      
 6) x+5=3   ise   x=? 
   a)2          b)-2           c)1           d)3      
 7) 5-x=3    ise    x=?
    a)2         b)-2          c)0           d)8        
 8) -9 - x=10     ise x=?
   a)1         b)19          c)0           d)-19     
 9) –5-2x=9     ise   x=?
   a)-2        b)-7          c)2            d)8       
 10) 2.(x-1)+x=4   ise x=?
   a)1          b)2          c)3            d)4       
 11) 3.(2x+1)-5=16 ise x=?
    a)3         b)5          c)7            d)4         
 12) 3.(2x-3)-2.(1-3x)=1 ise x=?
   a)-1         b)1          c)2           d)-2       
 13) 2x-5+3x=4+7x+13   ise x=?
   a)9          b)-5         c)13         d)-11    
 14) 5.(3-2x)=15 ise x=?
   a)0          b)1           c)2           d)3         
15) 2.(5x+3)+8=34 ise x=?
   a)-10       b)1          c)2           d)11      
 16)3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır?
   a) 15       b) 14       c)13         d)12
 
Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ
 17) 5(x-2) = 3x-4 ise x=?
   a)-2          b)4           c)-7         d)3       
 18) 2x-1=107 ise x=?
   a)25         b)45         c)54        d)62   
19) 2x+3=0 denkleminin kökü
      3x+2a=3 denkleminin de kökü ise ‘a’ nedir?
   a) 15/4    b)15/8     c)3/2      d)-15/4 
20) 3x-(2-x)-4.(3-2x)=10 ise x=?

   a)1             b)-1        c)2          d)0    

2.ARA REKLAM 468x60
CEVAPLAR
1-C        2-B      3D      4-A      5-D         6-B        
7-A        8-D     9-B    10-B     11-A       12-B
13-D      14-A   15-C 16-D     17-D      18-C         
19-A      20-C

 

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER