İNTERAKTİF TESTLER

1-   2x +3=0  denkleminin kökü,
       3x+2a=3 denklemininde kökü ise a=?

A)15/4     B)15/8       C)3/2       D)-15/4    

2- 2.a.x + 4.y = 2   doğrusu  (1,-2)  noktasından geçtiğine göre  a  aşağıdakilerden hangisidir?

a-) -2  b-) 0   c-) 1  d-) 5

3-Bir anne ile oğlunun yaşları toplamı 58 dir . Beş yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre bu gün anne kaç yaşındadır?
A) 46         B) 30                C)   48                      D)  42

4-İki sayının toplamı 17, kareleri toplamı 145 ise; bu sayıların çarpımı kaçtır?            
a)72  b)140  c)34     d)84
                                                    

5- Tuz oranı %20 olan 30 gram tuzlu su karışımı ile, tuz oranı %15 olan 20 gram tuzlu su karışımı karıştırıldığında yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 18         B) 20          C) 22          D) 24

6-Bir babanın yaşı 29,iki çocuğun yaşları toplamı 16dır. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur?
A)10            B)11              C)12                   D)13


7-Bir işi Burak tek başına 18 günde İlker ile beraber 12 günde yapıyor. Buna göre İlker bu işi tek başına kaç günde yapar?
A)485           B)403                  C)20                  D)36

 


8-Ahmet şubat tatilinde çalışmak için test kitabı alacaktır.kitapçıda 6 farklı yayın olduğunu gören Ahmet 2 test kitabını kaç farklı şekilde seçebilir?
A)15         B)20     C)25    D)30

9-Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenar 15cm,kısa kenarlardan biri 12cm ise diğer kenar kaç cm’dir?


        A)5               B)7              C)8            D)9

 


10-(5.2-1).(4+9.2)  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


     A)190        B)198       C)218      D)222

11) B açısı dik olan ABC üçgeninin B den geçen BH yüksekliğin uzunluğu 12 cm. dir. AH uzunluğu 9 cm. ise BC nin uzunluğu kaçtır?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25


12) {1,2,3,4,5,6,7} kümesinin boş olmayan alt kümelerinden kaç tanesi tamamen tek sayıları içerir?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15


13) {1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinin kaç tane alt kümesinin {1,2,3,4} kümesi ile boş olmayan bir kesişimi vardır?
a)84
b)23
c)832
d)238


14) a sayısı 1 den farklı ve a+b=a.b ise b nin a cinsinden değeri kaçtır?
a)a/(a+1)
b)a/(a-1)
c)a+1/a
d) a-1/a 15) Bir silindirin taban yarıçapı yarıya indirilir, yüksekliği 20 katına çıkarılırsa bu silindirin hacminde nasıl bir değişme olur?
a) 5 kat azalır.
b) 5 kat artar.
c) 4 kat artar.
d) 10 kat artar.16) Bir kübün köşelerinden kaç farklı doğru geçebilir?
a) 28
b) 56
c) 12
d) 817) x sayısı -1 den farklı ve 2/(2+(2/(1+x)))=3/4 ise x=?
a)11
b)10
c)1
d)-1118) a ve b sayıları tamsayı olmak üzere a2-b2=13 ise a3-b3=?
a)127
b)91
c)78
d)217


19) 1 den 40 a kadar tamsayıların toplamından bu aralıktaki tek sayıların toplamı çıkarılırsa kaç kalır?
a)204
b)240
c)420
d)402


20) Bir sayının 1/2 sinin 1/3 ünün 1/4 ü 10 ise bu sayının çeyreği kaçtır?
a) 80
b) 60
c) 24
d) 40 


CEVAP ANAHTARI:1-A  2-D  3-A  4-A  5-A  6-D  7-D  8-C  9-D 10-B  11-C  12-D  13-D  14-B  15-B  16-A  17-C  18-A  19-C  20-B 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER