İNTERAKTİF TESTLER

1 ) ifadesinin eşiti nedir?
A) 32                 B) -32
C) 64                 D) 1/64

2 ) ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

3 ) ise x kaçtır?
   A) 1        B) 2
   C) 3         D) 4

4 ) x ve y reel sayı olmak üzere kaçtır?
A) 2           B) -2
C) 4           D) 6


5 )
A) 2/5       B) 9/5
C) 5          D) 1/5

6 ) ise x kaçtır?
A) -2         B) 2
C) -3         D) -1

7 ) ise x kaçtır?
A) 1                 B) 2                 C) 3                   D) 4


8 ) ise x kaçtır?
A) 1                    B) -1                  C) 2            D) 5


9 ) ise x, y kaçtır?
A) 4            B) 6                C) 8                 D) 16


10 ) ifadesinin yarısı kaçtır?
A) 1/2                    B) 95          C) 125              D) 10

 

 

11 ) eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 9                B) 6              C) 5                    D) 3


12 ) 0,16 sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,04                     B) 0,4              C) 0,8           D) 0,2

13) x-y ile x+y+4 aralarında asal sayılardır. olduğuna göre x.y kaçtır?
A) 12        B) 18      C) 32       D) 36


14 ) a + 2b – 1 ve a - b aralarında asal sayılardır. 15( a + 2b – 1) = 25 ( a – b ) ise a² + b² kaçtır?
A) 5         B) 13       C) 17       D) 25


15 ) ifadesinin asal sayı belirtmesi a ’nın alabileceği kaç farklı değer vardır? + ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? ifadesinin asal sayı belirtmesi a ’nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 5        B) 4           C) 3          D) 2


16 ) x ve y doğal sayılar olmak üzere x² – y² = 23 olduğuna göre 2x + y kaçtır?
A) 35        B) 28         C) 21        D) 18


17 ) x ve y doğal sayılar olmak üzere (3x + 1).(y + 4) =13 olduğuna göre x + y kaçtır?
A) 11        B) 10        C) 9          D) 8


18 ) Aşağıdakilerden hangisi daima doğru değildir?
A) 15 ile 21 aralarında asal değildir.
B) Aralarında asal iki sayıdan her biri daima asaldır.
C) İki asal sayı daima aralarında asaldır.
D) 7 ile 17 aralarında asaldır.


19 ) a , b , c asal sayılardır. ab – bc = 13 olduğuna göre a b c toplamı kaçtır?
A) 48       B) 56          C) 68         D) 78


20 ) a ve b birbirinden farklı asal sayılardır. ifadesinin

A) 13          B) 17              C) 29         D) 39


1:C
2 : A
3 : C
4 : B
5 : C
6 : A
7 : D
8 : B
9 : C
10 : A
11 : C
12 : B
13 : D
14 : C
15 : B
16: A
17: C
18 : B
19 : D
20 : C

 

 

 

   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER