İNTERAKTİF TESTLER

1 ) ifadesinin en sade şekli nedir?
A) a-b                    B) x+y            C) x-y          D) a+y


2 ) ifadesinin en sade şekli nedir?
A) x-2y                  B) 2y+x              C) 2x-y           D) 2y-x


3 ) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 8                  B) 6             C) 2                D) 1


4 ) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1/2               B) 5/3          C) 10/3             D) 3/10


5 ) ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1             B) 1/2                    C) 2                D) 2x-1


6 ) ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3/x                  B) 3x-3           C) 3x+3               D) 3x/x+1


7 ) ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6                B) -4              C) -2           D) 2


8 ) x-y=5 isedeğeri kaçtır?
A) 5                 B) 2              C) 3/5           D) 2/5


9 ) ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
A) -1              B) 1            C) 3                D) -3


10 ) x.y=2 ve x+y=5 ise değeri kaçtır?
A) 75                  B) 95                   C) 125         D) 10

 


11 ) x +2/x= 6 ise x-2/x ifadesinin pozitif değeri kaçtır?
A) 4            B)                  C)                  D)


12 ) ise x+y nin negatif değeri aşağıdakilerden hangidir?
A) -4              B) -3             C) -2-               D) -1

13 ) Büşra ile Burak’ın bugünkü yaşları toplamı 23 tür. 6 yıl sonraki yaşarlı toplamı kaçtır?
A) 29             B) 31                C) 35              D) 38


14 ) Kübra ile Ömer’in bugünkü yaşları farkı 7 dir. 5 yıl sonraki yaşları farkı kaçtır?
A) 7                B) 12                  C) 15            D) 17


15 ) Sena , Semra ve Nil’in 3 yıl sonraki yaşları toplamı 4 yıl önceki yaşları toplamından kaç fazladır?
A) 7              B) 14             C) 17              D) 21


16 ) Yaşları toplamı 18 olan iki kardeşin yaşları oranı 2/7 dir. Buna göre iki kardeşin yaşları farkı kaçtır?
A) 5                B) 10             C) 11              D) 13


17 ) Bir baba 41 yaşında , oğlu ise 13 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 4 yaş eksik olur?
A) 2                 B) 3             C) 4               D) 5


18 ) Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 24 büyüktür. 3 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katına eşit olacağına göre , anne 3 yıl önce kaç yaşındaydı?
A) 30                 B) 32            C) 36             D) 39


19 ) Bir babanın bugünkü yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. 3 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamından 32 büyük olduğuna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır?
A) 30                B) 32            C) 36            D) 39

20 ) Ali’nin yaşı Ayşe’nin yaşının 3 katından 7 eksiktir. 4 yıl önce Ali’nin yaşı Ayşe’nin yaşının 4 katı idi. Buna göre Ali’ nin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 7          B) 8            C) 9             D) 10


1 : C
2 : D
3 : C
4 : C
5 : B
6 : A
7 : A
8 : C
9 : D
10 : B
11 : C
12 : A
13 : C
14 : A
15 : D
16 : B
17 : B
18 : C
19 : D
20 : B 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER