İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
A) Davetsiz misafirler plânı bozdu.
B) Lezzetli yemekler yapıyordu.
C) Kadınların sezgileri güçlü olur.
D) Dertli insanlar yardım diliyor.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat yoktur?
A) Kapalı bir kutuyla hediye geldi.
B) Kara kaplı deftere adını yazdım.
C) Karışık meyveli turta pişirdim.
D) Gözü bozuk hastaya yardım ettik.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı
kullanılmıştır?
A) Çim biçme makinesi almak gerekiyor.
B) Önce ailesi sonra kendisi yurt dışına gitti.
C) Uzun, beyaz bir kazak giymiş.
D) İngiliz ordusu iyi donanımlıydı.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur?
A) Üç yılda hayatım tamamen değişti.
B) Kimse beşinci kattaki evi tutmuyor.
C) Asırlar süren bir imparatorluktu.
D) Her yıl on öğrenciye burs verilir.
5. 1. Ağır ağır kolileri tek başına taşımış.
2. Beslenmenin önemini uzun uzun anlattı.
3. Bu bahar minik minik çiçekler açtı.
4. Eşten dosttan yardım alıyoruz.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) 1 – 2
B) 2 – 3
C) 1 – 3
D) 2 – 4
6. “Soğuk” sözcüğü cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
B) Sorular onun soğuk terler dökmesine neden oldu.
C) Sınıftaki herkes soğuk davranıyor.
D) Soğuğun etkisini iyice hissettim.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur?
A) Her gün bana telefon ediyor.
B) Kızkardeşimi yurtdışına yolladık.
C) Herkes bazı günler yorgun olabilir.
D) Kimi insanlar işlerine saygı duymuyor.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adı birden fazla sıfat nitelemiştir?
A) İç sorunları kolaylıklı çözdü.
B) Yeni bir ev aradığını söyledi.
C) Kimlik arayışı bu yaşlarda görülür.
D) Eski, büyük kayıkla balık tutmaya gitti.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı sıfat yoktur?
A) Güncel konuları dikkatle izlerim.
B) Buradan az sonra ayrılıyorum.
C) Sıkıntılı zamanlarımda yanımda oldu.
D) Yas tutan aileye destek olduk.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla türemiş sıfat vardır?
A) Yüreği büyük insanlar tanıdım.
B) Yırtık albümde, yıpranmış resimler vardı.
C) Uzun yolculuklar beni yoruyor.
D) Yaramaz köpek yavruları sevimliydi.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı yoktur?
A) Kimse bu ödevi yapamadı.
B) Yıllar geçse de bizi unutmaz.
C) Sen şimdi o adamı tanıyor musun?
D) Şu dağlar mı bizi ayıran?
12. Bu yörede yaşayan insanlar sağlıklıdır. İyi yiyecekler yiyorlar, spor yapıyorlar. Bazı kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Berrak gözlerle, güler yüzle bakıyorlar yaşama.
Parçada kaç tane sıfat kullanılmıştı?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
13. “Huzurlu” sözcüğü cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Huzurlu günleri burada yaşadım.
B) Onun sesinde huzur buldum.
C) Huzurlu yaşıyorum, mutluyum.
D) Huzuru bu ailede gördüm.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sayı sıfatı vardır?
A) Adanalı üç aile İstanbul’a taşındı.
B) Denizin altında beş dakika kaldı.
C) Komşular birer hediye alıp geldi.
D) Onuncu yılımızda üç mağaza daha açtık.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Mektup yazmak bana zor gelir.
B) Her dakika ailesini düşünüyor.
C) Çok güzel bir motor almışlar.
D) Uzun saçlı kız benim arkadaşım.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur?
A) Bu yıl hangi okuldasın?
B) Kim aldı okuldan seni?
C) Eviniz kaçıncı katta?
D) Sana kaç kalem lazım?
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
A) Birkaç söz beni mutlu eder.
B) Yıllarca üçkağıtçı biri olarak tanındı.
C) Yıllar dedemi hiç yıpratmamış.
D) Açıkgöz çocuk kurabiyeleri hemen aldı.
18. Aşağıdaki cümlelerde basit yapılı sıfat yoktur?
A) Koca adam çocuk gibi oynuyor.
B) Sarı kazak sana yakışıyor.
C) Tutumlu insanlar para biriktirir.
D) Kızıl saçlar ona yakışmış.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur?
A) Bütün insanları sevgiyle kucaklardı.
B) Birtakım işçiler ayaklanma çıkardı.
C) Tüm sorunlar konuşularak çözülür.
D) Kimselerin onu anlamadığını düşünüyor.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sıfat yoktur?
A) Tatlı sözlerle annesini ikna etti.
B) Bu başarıyı zorlu yolları geçerek kazandık.
C) Bir gün sen de anlarsın.
D) Olgunlaşmamış elmaları koparıp yedi.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER