1)Aşağıdakilerden hangisi, Milli Cemiyetlerin Milli Mücadele’ye katkılarından sayılmaz?
A)Milli bilinci uyandırmak
B)Protesto ve mitingler yapmak
C)Düşmanla silahlı mücadeleye girmek
D)Düzenli ordu kurmak

2)Aşağıdakilerden hangisi, milli varlığa düşman cemiyetlerinden biri değildir?
A)Mavri Mira       
B)Kilikyalılar       
C)Teali İslam       
D)İngiliz Muhipleri

3)Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A)Milletler Cemiyetin kurulması
B)Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi
C)Yapılan antlaşmaların barışa çözüm getirmemesi
D)Sömürgeciliğin ortadan kalkması

4) Demokraside: -Kişi hak ve hürriyetleri
                -Hoşgörü ve saygı
                               -Eşitlik  gibi temel ilkeler vardır.
    Bu durum demokratik yönetimlerin temelde aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu göstermektedir?
A)İnsan hakları   
B)Yasalar   
C)Ahlak kuralları   
D)Görgü kuralları

5)Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Atatürk Milliyetçiliğine bağlı olma
B)Demokratik ve laik bir devlet olma
C)Sosyal ve hukuk devleti olma
D)Devlet otoritesinin, bir ferdin veya gurubun otoritesi durumunda bulunması

6)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler için söylenemez?
A)İşgallere karşı Türk halkının tepkisidir
B)Bölgesel amaçlı ortaya çıkmıştır
C)Basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir
D)İşgalleri kolaylaştırmışlardır.

7)Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır
                            Hiç kimse zorla çalıştırılamaz
                            Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
A)Özel yaşamın korunmasıyla
B)Demokrasinin sınırlarının olmasıyla
C)Ulusal egemenlikle
D)İnsan hak ve özgürlükleriyle

8)Başarmak bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?

A)İnanmak   
B)Kararlı olmak   
C)Çalışmak       
D)Kanaatkâr olmak

9)1930’ lu yıllarda yaptığı bir konuşmada “ Avrupa’daki son olayların yeni bir Dünya Savaşı’na doğru gittiğini” söyleyen M. Kemal Atatürk’ün ön görüde bulunduğu bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A)Vatanseverliği           
B)İleri görüşlülüğü
C)Barışseverliği           
D)İdealistliği

10)İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa; bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Hiçbir eylemde bulunmadıkları
B)Haksızlıklara karşı ilgisiz kaldıkları
C)Bilgilerini, davranışa dönüştürdükleri
D)bilgilerinin, düşünce aşamasında kaldığı.

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ


11)Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi yanında savaşa sokmak istemesinin dinsel nitelikli nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
A)Askerin yükünü hafifletmek
B)İnsan gücü kaynaklarını kullanmak
C)Ekonomik kaynaklarından yararlanmak
D)Padişahın halifelik gücünden yararlanmak

12)M. Kemal’in en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nutuk   
B)Türkiye Cumhuriyeti   
C)Medeni Bilgiler Kitabı   
D)Geometri Kitabı

13)Hangisi anayasamızda yer alan sosyal haklarımız arasında yer almaz?
A)Eğitim hakkı   
B)Sağlık hakkı   
C)Yaşama hakkı   
D)Çalışma hakkı

14)Hangisi muhtarların görevleri arasında yer alır?
A)cadde ve sokakların temizliği
B)kanalizasyon ve ağaçlandırma işleri
C)askerlik çağına gelenleri bildirmek
D)yasaları duyurmak

15)Anayasamızda “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” ifadesi yer alır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğu söylenemez
A)Emekli Sandığı           
B)Sosyal Sigortalar Kurumu
C)Bağ-Kur               
D)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

16)Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir?

A)Temel haklar, vazgeçilmez haklardır
B) Temel haklar, dokunulmaz haklardır
C) Temel haklar, sınırsız haklardır
D) Temel haklar,  devredilmez haklardır

17)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasında sahip olduğu işlevlerden biri değildir?

A)İnsan haklarıyla ilgili uygulamaları izlemek
B)İnsan haklarını ihlal edenleri yargılamak
C)İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak
D)İnsan hakları konusunda halkın sesini duyurmak

18)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır?

A)Çalışma hakkı       
B)Ailenin korunması hakkı
C)Dilekçe hakkı       
D)Seçme ve seçilme hakkı

19)Anadolu’ nun işgal edilmesiyle ilk kurulan milli ( yararlı) cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya- Paşaeli Cemiyeti               
B)Kilikyalılar Cemiyeti
B)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti           
D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

20)Kuva-yi Milliye’ nin görevi ne zaman sona ermiştir?

A)TBMM ‘ nin açılmasıyla
B)Düzenli ordunun kurulmasıyla
C)Çerkez Ethem’in isyanıyla
D)M. Kemal’ in Samsun’ a çıkmasıyla


CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D       
02    B    12    B       
03    D    13    D       
04    A    14    C       
05    D    15    D       
06    D    16    C       
07    D    17    B       
08    D    18    A       
09    B    19    A       
10    C    20    B       

SÖZCÜKTE ANLAM
 
 


1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.

B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.

C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.

D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A) Hüp diye bir ses çıkarırdı çay içerken.

B) Odadan bir zırıltı duyuluyordu tüm gün.

C) Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.

D) Hırgürleri çok olan kalabalık bir aileydi.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamda kullanılmamıştır?

A) Ilık bir duş alırsan kendine gelirsin;ama yine de bazı şeyleri oluruna bırakmayı öğrenmelisin.

B) Sıcak bir yaz gününde nerede tatil yapılacağını iyi bilirim ben de

C) Geniş düşünürsen hoşgörünün insan için vazgeçilmez olduğunu anlarsın.

D) Meksikalıların “Tüm gün dinlendikten  sonra bir de uyumak ne güzel!”sözü sana ne anlatıyor?

4. Aşağıdakilerden hangisinde “doktor” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

A)Doktor, insan sağlığını her şeyden önemli gören kişidir.

B)Doktor, hastasına güven vermeyi her zaman başarmalıdır.

C)Doktor, hafta sonuna kadar hastanede kalacağını söyledi.

D)Doktor, yeri geldiğinde soğukkanlı olmayı bilmelidir.

5.Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir sözcük öbeği kullanılmıştır?

A)Unutmayın! Hayalinizdeki dağa tırmanmak sizin elinizde.

B)Atlet, maratonun sonlarına doğru yoruldu ve yarışı bıraktı.

C)Tuval üzerine yaptığı yağlı boyayla resimleri satışa çıkardı.

D)Giydiği geniş gömleklerle kamburunu örtmeye çalışıyordu.

6.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir?

A)Birçok sanat yapıtı vardır,deneme de bunlardan biridir.

B)Tüm sanatçılar gibi o da ölümsüzlüğü yenme telaşında bir yazardı.

C)Savaşlar zordur, Kurtuluş Savaşı da zor bir savaştı.

D)Gül, sevgiliye verilebilecek en güzel çiçektir

7.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz? 

A) Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuşturmuş romanda

B) Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

C) kaleci kurtarışları kadar başarılı penaltı  vuruşlarıyla da tanınıyor

D) Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.

8.Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut bir anlamı karşılamıştır?

A) Müşterisinin özenle seçtiği domatesleri tarttıktan sonra konuşmaya başladı.

B) Eşyalarını da yanına alıp gidince o, içimde genişçe bir boşluk oluştu.

C) Yepyeni bir bina nasıl oldu da bir depremde en önce göçüverdi?

D) Artık bu televizyon onarılamaz, sen en iyisi yeni bir televizyon almaya bak.

9.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel bir anlam taşımaktadır?

A) Uzun bir yol vardı daha önümüzde, diyor şoför.

B) Maçları stadyumdan takip eden taraftar sayısında da bir artış söz konusu.

C) Kim ne derse desin güzel maçlara gebe şampiyonluktaki kıyasıya çekişme.

D) Takımlar taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik ekipleriyle bir bütün olmuş.

10.Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir eylem vardır?

A)Kuzular, baharın güzelliğine eşlik etmek için meliyordu.

B)Yukarı kattakilerin gümbürtüleri de bir gün olsun bitmez ki.

C) Fısıldaşmayı bıraksalar hiç de yanlış anlaşılamayacaktık.

D)Şırıltısını duyuyor musun, kavaklar arasından akan suyun.

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

 

11.Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?

A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.

B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.

C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.

D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somutluma yoktur?

A) Yalnızlığın girdabına insan bir kez kapılagörsün,  bir daha çıkamaz içinden.

B) Bahçedeki binlerce çiçeğin birdenbire ve rengârenk açmasıdır sevmek.

C) Eksikliğini çok hissediyorum, ayrıldığımızda bir kolumda onunla gitti.

D) Yalnızca yaşamak için mi beklenir güzel günler , beklemek de güzel.

13.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.

B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.

C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?

D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.

14.Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur?

A) Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin.

B) Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim.

C)Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu.

D)Beyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler.

15.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek (temel) anlamda kullanılmamıştır?

A) Üç yıldır, özel bir üniversitede Türk Dili dersini okutuyor.

B) Yerdeki cam parçaları topuğunun kanamasına sebep oldu.

C)Etrafımı çevreleyen her şey bana onu hatırlatmaya yetiyor.

D) İdarenin verdiği cezaya  üç gün içinde itiraz etme hakkı var.

16.Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?

A) Patron ne düşünürse düşünsün, kimsenin kuyruğu olamam ben.

B) Ucuz ekmek kuyruklarının gün geçtikçe uzadığını görmek ne acı.

C) Boğazına çok düşkündür kedimiz, acıkınca hemen kuyruğunu sallar.

D) Kuyruğu kurduğumuz kapana kısılmış orda öylece duruyor.

17.Aşağıdakilerin hangisinde “daha” sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Daha ne istiyorsun, kullanılmamış bir gök sunuyorum sana.

B) Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.

C) İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız edebiyatına ilgiliyim.

D) Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar daha güzel uçsu.

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır.

A) Denizi nakış işler gibi işliyor yunuslar.

B) Rüzgâr uçuruyor masamdaki şiirimi.

C) Bıraksam akıp gidecek gönlüm ona doğru.

D) Ayın ipini tutmuş koşuyor bir çocuk.

19 Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?

A) Sesini duymasam birden çölleşirdi dünyam.

B) Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!

C) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.

D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.

20. Aşağıdakilerden hangisinde “beyin” sözcüğü “öyle göründüğüne bakma sen, bu fabrikanın beyni odur” cümlesindeki kullanma anlamca en yakındır?

A) Beynin işleyişi bugün bile tamamıyla anlaşılabilmiş.

B) Beyninizin çok küçük bir bölümünü kullanabiliyormuşuz.

C) Yazıya başlamadan önce  bir beyin fırtınası yapalım mı?

D) Beyin takımını oluşturmakta gecikirsek işi yürütemeyiz

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER