İNTERAKTİF TESTLER

 

       “Garibim , nâmıma kerem diyorlar,
         Aslı’mı el almış harem diyorlar.”
                                   Faruk Nafiz Çamlıbel
( 1.ve 2.sorular bu dizelere göre cevaplandırılacaktır.)

1.  Yukarıdaki dizelerin hece ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
        A) Onlu hece ölçüsüyle yazılmıştır.
        B) Yirmi ikili hece ölçüsüyle yazılmıştır.
        C) Serbest hece ölçüsüyle yazılmıştır.
        D) On birli hece ölçüsüyle yazılmıştır.

2.  Yukarıdaki dizelerde yer alan kelimeler- den hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
    A) Garibim                  B) Namıma
    C) Diyorlar                   D)Aslı’mı
    
3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.
        A)Terliyken soğuk bir şey içme!
        B)Bu sokağın çeşmelerinde soğuk sular akardı.
        C) Misafirlere soğuk davranıyorsun.
  D) Soğuk sütten yoğurt yapılmaz

4.  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde öğeler “özne,belirtili nesne,dolaylı tümleç,yüklem” biçiminde sıralanmıştır?
                A) İnsan vatanını çok sevmelidir.
                B) Bu yurdu Atatürk kurtarmıştır.
                C) Dedem, bu madalyayı, Atatürk’ün elinden almış.
                D) Cumhuriyet,29 ekim 1923’te ilan edildi.

5.  Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?

A) Belki            B) Biraz            
C) Çok                    D) Hep

6.  Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?

A) Ankara keçisi   B) Ton balığı   
C) İnegöl köftesi    D) Minicik eller

7.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi belirtisiz isim tamlamasıdır?

A) Birinci öğrenci okulun en başarılı öğrencisiydi.
B) Kayalardan şırıl şırıl   akan berrak sulardı.
C) Herkes sever çalışkan insanı.
D) Testte çözemediğim soru tamlama sorusuydu.


8. Hangi tümcedeki adıl (zamir)dolaylı tümleç görevindedir?
A)    Çantayı kendisine ben vereceğim.
B)    Onu bir daha okulda göremeyecektim.
C)    Bunu anneme sen sor.
D)    Bendeki azim kardeşimde yok.
9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kavramı yoktur?
 
A)    Etrafına bakarak konuşuyordu.
B)    Bu hareketine hepimiz kızmıştık
C)    Otobüse yetişmek için acele etmeli.
D)    Kimseye görünmeden içeri girdi.
                                                                                        
10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
        A)Nasıl da bilmeden konuşuyor
        B)Ben şimdi ne dedim
        C)Ya dolu yağarsa ne yaparız
        E)Sen neden susuyorsun öyle


11.  “Yalnızlığımı, çaresizliğimi unutamıyorum.”cümlesinde hangi ses olayı yoktur?
A) Ünlü düşmesi       
B) Ünsüz yumuşaması    
C) Ünlü daralması   
D) Ünsüz düşmesi

12.   Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır?
A) Haksızlık   B) Saygıda   
C) Yazar    D) Çiçekçilik

13.Yazarın herhangi bir konuda görüşlerini sanki karşısındakiyle konuşuyormuş gibi senli benli bir ifadeyle anlattığı yazı türü hangisidir?
A) Makale         B) Sohbet         
C) Hatıra        D) Fıkra

14. “Dün seni sokakta çok dalgın gördüm.”
Yukarıdaki cümleye sorduğumuz hangi sorunun cevabını alamayız?
A) Ne zaman        B) Kimi     
C) Nasıl     D) Niçin

15.      I. Yalnız taş duvar olmaz.
II. Yalnız kalmak onu çok üzdü.
III. Olanları yalnız sana anlatırım.
IV. oraya giderim yalnız bir şey anlatmam.
Yukarıdaki cümlelerde “yalnız” kelimesi kaç farklı görevde kullanılmıştır?
A) 1        B) 2        
C) 3         D) 4

16.  “Bir” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belgisiz sıfat” görevinde kullanılmıştır?
A)    Olanları bir bilen mutlaka çıkar.
B)    Bir basamaklı sayıların en küçüğü birdir.
C)    Problemi bir bilinmeyenli denklem olarak çözebilirsin.
D)    Buralarda bir gün bile kalmadı.
17.  Fabl, şiir türlerinden hangisinin içine girer?
A) Pastoral şiir            B) Didaktik şiir
C) Lirik Şiir                D) Epik şiir
   
   


18.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır ?
A)    Kendine özgü düşüncesi olmayana aydın demek zordur.
B)    Söz ve davranışlarında ölçüyü  kaçırmamalısın
C)     Her alanda iyi yetişmiş bilim adamlarına gereksinim vardır.
D)    Göklerin maviliğini bir güvercin kanadında okşuyorum.

   19.   Aşağıdakilerin hangisinde “ –ca , -ce” eki, eklendiği sözcüğe benzerlik anlamı katmıştır ?

        A ) Yıllarca yurt dışında yaşanmıştı.
        B) Tiyatrodan çıkınca eve gittik.
        C )İnsanca yaşamak herkesin hakkıdır.
         D) Geç kaldığı için , sessizce yerine oturdu.
 
20.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
      A) Verdiği seminerlerle dinleyicilerini  aydınlatıyordu.   
      B) Savaşın daha ilk günü kentin düştüğü haberini aldık.
      C) Yırtık ayakkabılarıyla bu soğuklara direniyordu.
      D) Yakalandığı hastalıktan kurtulamadı.
 CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D   
02    A    12    B   
03    C    13    B   
04    C    14    D   
05    D    15    D   
06    D    16    A       
07    D    17    B       
08    A    18    B       
09    C    19    C       
10    A    20    C

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER