İNTERAKTİF TESTLER


 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR

1- D            13- B
2- A            14- C
3- C            15- C
4- B            16- B
5- D            17- C
6- D            18- B
7- C            19- C
8- A            20- C
9- C
10- A
11- D
12- B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER