ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. İnsan vücudunda ses hangi organ ya da bölgede oluşur?
A) Akciğer
B) Bronş
C) Yutak
D) Gırtlak

2. Titreşen bir telin frekansı aşağıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?
I. Telin cinsine
II. Telin iletkenliğine
III. Telin boyuna
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IIII

3. Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sesin oluşması için mutlaka titreşim olmalıdır.
XB) Ses dalgalarının hızı, ışık hızından küçüktür.
C) Ses katı maddelerde sıvı maddelerden daha hızlı yayılır.
D) Ses boşlukta yayılır.

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Sesin şiddeti kaynağa olan uzaklığa bağlı olarak değişir.
B) Sesin boşluktaki hızı havadaki hızından büyüktür.
C) Ses madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan dalga hareketidir.
D) Sesin inceliği ya da kalınlığı frekansla ilgilidir.

5. Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ses hızı, ışık hızından büyüktür.
B) Sesin havadan suya geçince hızı azalır.
C) Boşlukta ses havadakine göre daha hızlı yayılır.
D) Metallerde ses havadakinden daha hızlı yayılır.

6. I. Alçaktan uçan bir uçağın pencere camlarını titreştirmesi
II. Sesin mutlaka maddesel bir ortamda yayılması
III. Ses dalgaları yardımıyla böbrek taşlarının kırılması ifadelerinden hangisi ya da hangileri sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II

7. Gözleri kapalı bir dinleyiciye gitar ve sazdan aynı notaları ayrı ayrı dinlettiğimizde, dinleyici notaların hangi müzik aletine ait olduğunu anlamaktadır.
Sesin, hangi kaynağa ait olduğunu anlamamızı sağlayan bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tınısı
B) Frekansı
C) Şiddeti
D) Genliği

8. Sesin belli bir uzaklığa ulaşabilmesi için geçen süre aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Sesin Hızı
B) Sesin tınısı
C) Ortamın cinsi
D) Ortamın sıcaklığı

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ses maddelerin titreşmesiyle oluşur.
B) Yüksek frekanslı titreşimler kalın ses üretir.
C) Bir sesin şiddeti genliğine bağlıdır.
D) Bir ses dalgasının yüksekliği dalganın frekansına bağlıdır.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir ses dalgası, ortam taneciklerinin sırasıyla sıkışması ve ayrılmasıyla oluşur.
B) Bir sesin yüksekliği, ses dalgalarının genliğine bağlıdır.
C) Bir sesin şiddeti, ses dalgasının frekansına bağlıdır.
D) Yüksek frekanslı ses dalgalarının genliği küçüktür.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortamın sıcaklığı artarsa ses hızı artar.
B) Genliği büyük olan bir ses dalgasının şiddeti de büyüktür.
C) Ses, katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır.
D) Sesin hidrojen gazındaki hızı, zeytinyağındaki hızından daha büyüktür.

12. Sağlıklı bir insan aşağıdaki frekans aralıklarından hangisindeki sesleri duyabilir?
A) 0-120 Hz
C) 80-200 000 Hz
B) 20-20 000 Hz
D) 1000-100 000 Hz

13. Aşağıda grafikleri verilen ses dalgalarından hangisinin yaydığı ses uzaktan daha kolay duyulur?

14. Bir kedi sesinin kaplanınkinden ince olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genliğinin büyük olması
B) Ses hızının küçük olması
C) Ses şiddetinin küçük olması
D) Frekansının büyük olması
15. Aşağıda grafiği verilen ses dalgalarından hangisinin frekansı en büyüktür?

 

16. Aşağıdaki kaplardan hangisinin tepesine metal bir kaşıkla vurulduğunda daha ince ses oluşur?

17. Yanda görülen müzik aletinin X, Y, ve Z telleri farklı kalınlıktadır. Aynı gerginlikte bağlanan bu teller için;
I. En hızlı titreşen tel Z’dir.
II. En yüksek frekansta titreşen tel Z’dir.
III. En yüksek ses çıkaran tel X’tir.
yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

18. I. Alçaktan uçan bir uçağın pencere camlarını titreştirmesi
II. Bir patlama esnasında yakındaki evlerin camlarının kırılması
III. Ses dalgaları yardımıyla böbrek taşlarının kırılması
İfadelerinden hangileri sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

19. Aşağıda tellerinin özellikleri verilen müzik aletlerinden hangisi en yüksek ses çıkarır?
A) Kalın-kısa
B) İnce-uzun
C) Kalın-uzun
D) İnce-kısa

20. Sesin hızı, yayıldığı ortamın;
I. Sıcaklık
II. Yoğunluk
III. Hacim
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

OPTİK FORM