ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıda yer alan 1 ve 2 numaralı devrelerdeki elektromıknatısların kutupları gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde pillerin bağlanışı doğru olarak verilmiştir?


2. Bir öğrenci, elektromıknatısın çekim etkisinin üzerinden geçen akıma göre değiştiğini göstermek istiyor. Bunun için yanda verilen devrenin yanı sıra aşağıdaki devrelerden hangisini kurmalıdır?

3.  Yandaki grafik elektromıknatıs ile yapılan bir deneyin sonucunu göstermektedir. Buna göre elektromıknatısın bobininin 6 sarımlı olması sonucu çekeceği ataş sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

4. Yandaki deney düzeneğini kuran öğrenci bobinde akım oluşmasını sağlamak için,
I. Mıknatısı ve bobini aynı hızla aynı yöne doğru hareket ettirmelidir.
II. Mıknatısı ve bobini sabit tutmalıdır.
III. Mıknatısı sabit tutup bobini mıknatısa doğru hareket ettirmelidir. İfadelerinden hangisini ya da hangilerini yapmalıdır?
A) I
B) III
C) I ve III
D) I, II ve III

5. Yandaki düzeneği kuran bir öğrencinin amacı aşağıdakilerden hangisine ulaşmaktır ?
A) Elektrik enerjisinin açığa çıkardığı ısı miktarını bulmak
B) Elektrik akımı ile oluşan basıncı bulmak
C) Pilin ne kadar mekanik enerji ürettiğini bulmak
D) Elektik akımı geçtiği sürece suyun pH’ını bulmak

 

6. Yanda görülen elektromıknatısların K, L ve P, R harfleriyle gösterilen kutupları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
K L P R
A) N S N S
B) S N N S
C) N S S N
D) S N S N

7. Şekildeki elektromıknatısın çekim etkisini artırmak için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) Devredeki anahtar açılmalıdır.
B) İletken telden uzun süre akım geçmelidir.
C) Çivi üzerindeki sarım sayısı arttırılmalıdır.
D) Devredeki pillerden herhangi biri çıkarılmalıdır.

8. Aşağıdaki devreler anahtarların üç farklı şekilde bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Anahtarlar kapatıldığında en fazla ataş çeken bobin aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?


A) 2. devre
B) 1 ve 2. devre
C) 1 ve 3. devre
D) 1. Devre

9. Yandaki düzeneği kurarak mıknatısı bobine doğru ileri geri hareket ettiren bir öğrencinin amacı aşağıdakilerden hangisine ulaşmaktır ?
A) Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmek.
B) Isıyı elektrik enerjisine dönüştürmek.
C) Hareket enerjisini ısıya dönüştürmek.
D) Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek.

10. “watt  saniye” aşağıdakilerden hangisinin birimidir?
A) Güç
B) Elektrik enerjisi
C) Zaman
D) Gerilim

11. Gücü 2200 W olan bir bulaşık makinesi haftada ortalama 5 saat çalışırsa bir ayda harcadığı elektrik enerjisi miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 440 kWh
B) 330 kWh
C) 44 kWh
D) 33 kWh

12, 13 ve 14. soruları aşağıdaki devre şemalarına göre cevaplayalım.

12. Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısı miktarının iletkenin direnci ile olan ilişkisini araştırmak isteyen bir öğrenci bu devrelerden hangisini ya da hangilerini kullanmalıdır?
A) 1. devre
B) 1 ve 3. devre
C) 2 ve 3. devre
D) 3. Devre

13. Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısı miktarının iletkenden geçen akım ile olan ilişkisini araştırmak isteyen bir öğrenci bu devrelerden hangisini ya da hangilerini kullanmalıdır?
A) 1. devre
B) 1 ve 3. devre
C) 1 ve 2. devre
D) 3. Devre

14. Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısı miktarının devreden geçen akımın geçiş süresi ile ilişkisini araştırmak isteyen bir öğrenci;
I. 1. devreyi kurmalı ve belirli aralıklarla termometredeki değerleri ölçmeli, bu değerleri karşılaştırmalıdır.
II. 1 ve 2. devreyi kurmalı ve belli bir süre sonunda termometrelerdeki değerleri karşılaştırmalıdır.
III. 3. devreyi kurmalı ve belirli aralıklarla termometredeki değerleri ölçmeli, bu değerleri karşılaştırmalıdır.
IV. 2 ve 3. devreyi kurmalı ve belli bir süre sonunda termometrelerdeki değerleri karşılaştırmalıdır. ifadelerinden hangilerini yapmalıdır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II, III ve IV
D) I, II ve III

15. Bir ampulün ışık vermesi sonucunda aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi gerçekleşir?
A) Elektrik enerjisi> Isı ve ışık enerjisi
B) Işık enerjisi >Mekanik enerji ve elektrik enerjisi
C) Isı> Işık ve elektrik enerjisi
D) Elektrik enerjisi> Mekanik enerji ve ısı

16. Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalışması ile bir aylık kullanılan elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç YTL olur? (1 kWh enerjinin 0,25 YTL olduğunu düşünelim.)
A) 165
B) 155
C) 145
D) 135

17.  Gücü 1200 W olan elektrik süpürgesini 3 saat çalıştırdığımızda harcanan elektrik enerjisi ne kadardır?
A)  3000W
B)  3600W
C)  4000W
D)  1200W

18.  Aşağıdaki aletlerden hangisi elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çevirir?
A)  akkor filamanlı ampul
B)  su ısıtıcısı
C)  elektrik süpürgesi
D)  elektrikli battaniye

19.  Aşağıdakilerden hangisi elektiriğin manyetik etkisinden yararlanılarak yapılmaz?
A)  kapı zili
B)  elektrik motoru
C)  telefon
D)  lamba

20.  Ampulün içine yerleştirilen telin sarmal şeklinde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olur?
A)  görsel açıdan güzel görünmesini sağlamak için
B)  oluşan direnci azaltabilmek için
C)  daha uzun tel kullanabilmek için
D)  oluşan kıvrımlardan ışığın yayılması için

 

OPTİK FORM