ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1. Yandaki şekil iki kıtanın birbirine göre farklı zamanlardaki durumunu göstermektedir. Bu iki durumun farklı olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklayabilir?
A) Depremler
B) Levha hareketleri
C) Volkanik patlamalar
D) Okyanus tabanının yayılması

2. Aşağıdakilerden hangisi yeni okyanus tabanlarının oluşumunda etkili olan levha hareketlerini en iyi şekilde temsil eder?

3. Yandaki şekilde yer kabuğundaki kayaç katmanlarının bir parçası görülmektedir. Şekilde gösterilen kuvvetler kayaç katmanlarında aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Kırılma
B) Biçimlenme
C) Kıvrılma
D) Genişleme

4. Dünya’nın hangi katmanındaki ani bir hareket depreme neden olur?
A) Su küre
B) Çekirdek
C) Ateş küre
D) Taş küre

5. Aşağıda verilen depremle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Volkanların olduğu yerlerde olur.
B) Dünya’nın çekirdeğinin merkezinde meydana gelir.
C) Büyüklüğü sismograflar ile ölçülür.
D) Yer kabuğundaki kırıkların ani hareketi sonucu oluşur.

6. Yandaki haritada izlediği yol ve büyüklüğü gösterilen hava olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasırga
B) Hortum
C) Fırtına
D) Kar fırtınası

7. Atmosferdeki su buharı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Su buharı miktarı atmosfer sıcaklığına bağlı değildir.
B) Atmosfer sıcaklığı arttıkça su buharı miktarı artar.
C) Atmosfer sıcaklığı azaldıkça su buharı miktarı artar.
D) Atmosfer sıcaklığı arttıkça su buharı miktarı azalır.

8.  Yandaki çizelgede bir şehrin haftalık hava durumu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Çizelgeye göre pazartesiperşembe günleri arasında hava basıncı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sıcaklık artarken basınç değişmez.
B) Sıcaklık sabitken basınç artar.
C) Sıcaklık azalırken basınç artar.
D) Sıcaklık artarken basınç azalır.

9. Dünya’mızda mevsimlerin oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dünya’nın sahip olduğu kütle çekim kuvvetidir.
B) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanmasıdır.
C) Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğidir.
D) Dünya’nın Güneş ile arasındaki uzaklıktır.

10. Güneş etrafındaki yörüngede Dünya’nın eksenini aşağıdakilerden hangisi en iyi gösterir?


11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yerküre’nin en dışındaki katman yer kabuğudur.
B) Levha hareketlerinin en önemli sebebi çekirdekteki konveksiyon hareketidir.
C) Yeraltındaki boşluklarda tavanların çökmesi depreme neden olur.
D) Deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen değer, depremin büyüklüğüdür.

12.  Aşağıdakilerden hangisi hızı 118 km/h den daha büyük bir hızla hareket edip büyük yıkımlara neden olan bir rüzgar adıdır?
A)   Kasırga
B)   Fırtına
C)   Çok şiddetli fırtına
D)   Tam fırtına

13.  Meteoroloji bilimi ile uğraşan insanlara ne ad verilir?
A)   İklim bilimci
B)   Meteorolog
C)   Klimatoloji
D)   Meteoroloji

14.  Geceleyin havanın çok soğumasıyla havadaki su buharı çiye dönüşmeden doğrudan donar. Bu hava olayına ne ad verilir?
A)   Kırağı
B)   Kar
C)   Dolu
D)   Çiy

15.  Yer altındaki boşluklarda (mağaralarda), kömür ocaklarında tavanların çökmesi ile oluşan depreme ne ad verilir?
A)   Vokanik deprem
B)   Grizu patlaması
C)   Çöküntü deprem
D)   Artçı deprem

16.  Ana depremden sonra kayaçların yerlerine oturması sürecinde meydana gelen, ana depremin büyüklüğünü geçmeyen sarsıntılara ne ad verilir?
A)   Deprem
B)   Artçı deprem
C)   Volkanik deprem
D)   Çöküntü deprem

17.  ' Yer kabuğunda oluşan arazi kırığına fay denir ''
Bu tanıma göre kırığın başlama ve bitme noktasına ne ad verilir?
A)   Deprem dalgası
B)   Merkez üssü
C)   Fay hattı
D)   Odak noktası

18.  Yanardağlar neden patlar?
A)   Tsunaminin oluşmasıyla
B)   Taş kürede bulunan kızgın lavların dışarı çıkmasıyla
C)   Ateş kürede artan basıncın etkisiyle yeryüzüne doğru hareket etmesi
D)   Tamamen hava olayları nedeniyle

19.  Bazı rüzgarlar belli bir yönde kuvetli eserken bazıları ise kendi ekseni etrafında döner. Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde kendi ekseni etrafında dönen rüzgarların en küçüğüne şeytan kulesi, en büyük ve en kuvetlisine kasırga denir. Buna göre ortancasına ne ad verilir?
A)   Fırtına
B)   Tayfun
C)   Meltem
D)   Hortum

20.  I. Uçakları uçuran pilot
II. Denizde balık tutan balıkçılar
III. Ekim dikimle uğraşan çifçiler
IV. Yolcu taşıyan otobüs şoförleri
Yukarıda verilen meslek gruplarından hangisinin veya hangilerinin hava olaylarını takip etmek zorunda?
A)   Yalnız II
B)   I-II
C)   I-II-III
D)   I-II-III-IV

OPTİK FORM