ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

Atatürk diyor ki: “Bir kitle, ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek ulus durumuna koyarlar. “
Türk Bağımsızlık Savaşı'na önderlik eden Mustafa Kemal, bu savaşın sonunda kazanılan askerî ve siyasi başarılardan sonra toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknik kalkınma işlerinde de önderlik görevini sürdürmüştür. Kurtuluş ve kuruluşu izleyen yıllarda, Türk ulusunu hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın ancak Türk insanının birey olarak eğitim yoluyla değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini çok iyi anlamış ve bu nedenle de eğitime büyük ilgi duymuştur.
Bunun yanında niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı ve geliştirildiği yerse okuldur. Okul genç beyinlere insanlara saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düşünce, onu kurtarmak için tutulması uygun olan en doğru yolu belletir. Görüyorsunuz ki en önemli ve en verimli ödevimiz, millî eğitim işleridir. Millî eğitim alanında ne karşılığında olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir.
Prof. Dr. LÜTFÜ ÖZBİLGİN
1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.
1. Metnin konusu nedir?
A) Eğitimin önemi
B) Bağımsızlığın önemi
C) Bilim ve tekniğin insan hayatındaki yeri
D) Yurt sevgisi
2. Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?
A) Bir ülkeyi çağdaşlaştırmak ancak eğitim yoluyla mümkün olabilir.
B) Okul genç beyinlere ulus ve yurt sevgisini öğretir.
C) Tarih bilincinin gelişmesi toplumun geleceği için önemlidir.
D) Eğitimciler bir toplumu gerçek ulus durumuna getiren kişilerdir.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma söz konusudur?
A) Yazdığı son roman çok güzeldi.
B) Sen de mi bizimle geliyorsun?
C) Keşke burada olsaydın.
D) Birden karşıma çıkmaz mı?
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi olumsuz bir fiil değildir?
A) Yeşilde ne arar da bulmaz insanoğlu.
B) O arkadaşlarıyla koşuşturmayı sevmiyor.
C) Ben bu rengi taşırım her zaman can köşemde.
D) Uzun zamandır aramıyor ki beni.
5. Aşağıdaki Atatürk'ün özdeyişlerinin hangisinde isim fiil vardır ?
A) Öğretmenler her olanaktan yararlanarak halka koşmalıdır.
B) Yönetimi halka vermek için çalışalım.
C) Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
D) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Onaltılık müzikte kullanılan bir terimdir.
B) Saat 11.30'da bize geleceklerini söylediler.
C) Annemler eskiden 7. caddede oturuyorlarmış.
D) Kumbarasında altı yüzelli Yeni Türk Lirası biriktirmiş.
7. Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Zanaata önem veren bir ulusu büyük yıkımlar bekler.
B) Bize düşen, gürültüye boğmadan birliği korumaktır.
C) Ulusun güvenini ve sevgisini dayanak bilerek hep birlikte ileri gideceğiz.
D) Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yeni aldığı eve ikiyüz bin lira vermiş.
B) Bugün Tema Vakfı bizlere ikişer kitap dağıttı.
C) 5 Ocak 2007'de yirmi altı yaşını tamamlayacakmış.
D) 2'nci kata bile asansörle çıkıyor.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir?
A) En sevdiğim insan annemdir.
B) Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
C) Terk etmedi sevdan beni.
D) Bu konuda anlaşılmayacak bir nokta yok.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni vardır?
A) Anneme aldığım hediyeyi beğeneceğini sanıyorum.
B) Kitaplar bize yeni ufuklar açıyor.
C) Şair dediğin işte böyle olmalı.
D) Keşke zamanında onu dinlemiş olsaydım.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem (ek fiil) kullanılmıştır?
A) Bu söylediklerim sana değildir.
B) Dün seni sinemada gördüm.
C) Olayı bugün çözmüşler.
D) Tatil zamanı şimdi.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
A) Sen, sen ol; kimseyi küçümseme.
B) Bu sıcaklar insanı çok bunaltıyor.
C) Çiçekler sanki güneşe gülümsüyor.
D) Dostluğu ilaç, yüzü güleçtir.
13. Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması vardır?
A) Dünkü sınavın sonuçları bugün açıklanacak.
B) Söz verdiği her yere geç kalıyor.
C) Bugün eve erken gitmeliyim.
D) Yaptığım ödevleri kontrol ediyorum.
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almamıştır?
A) Dünkü sınavda çok heyecanlandım.
B) Ayşe dün çok hastaydı.
C) Koşuya katılanların hepsi gençtiler.
D) Bu konuda sana hiç yalan söylemedim.
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?
A) Sütüne her zaman bal katardı.
B) Ödevini zamanında yaparmış.
C) Her cumartesi dedesine gidermiş.
D) Ailesinden gezi için izni kopardı.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kayması vardır?
A) Bu akşam size geliyoruz.
B) Ayhan onları karşılamaya gidecek.
C) Bizimkiler bu oyuna yarın gelecekler.
D) İstersen telefonda görüşürüz.
17. “Beyaz mermer konağa doğru yürümeye başladı. Gözleri yaşlı yaşlıydı. İzmir’e Kemal Paşa’ya kavuşmuştu. Bunca yıl beraber dövüştüğü başkumandanını görecekti. Kalabalığa yaklaştıkça tıkanacak gibi oluyordu.“
Yukarıdaki paragrafta kaç tane ek fiil kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ek fiil vardır?
A) Okuyucuymuş
B) Yazıyorum
C) Gidecekler
D) Beklesin
19. Aşağıdaki fiillerin hangisi birleşik zamanlıdır?
A) Kırdırtmalı
B) Kırmıştı
C) Kırdırıldı
D) Kırdıracaklar
20. “Sanatçımız sosyal konularla pek meşgul olmamıştır.“ Bu cümlenin yükleminin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duyulan geçmiş zamanın hikâyesi
B) Duyulan geçmiş zaman
C) Görülen geçmiş zaman
D) Görülen geçmiş zamanın hikâyesi

OPTİK FORM