ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1,2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
“Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek...
Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda, yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar, hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, çiçekten kırmızı arayan, bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı al, moru mor, akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker; evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.”
Mehmet ÖNDER
1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kilimlerinin özelliklerinden değildir?
A) Doğadaki bütün renkleri nakışlarında barındırması
B) Kilimlerin, onu dokuyan insanların duygularını yansıtması
C) Kilimi dokuyanların özentilerini dile getirmesi
D) Kilimlerin sadece evleri, çadırları süslemek için dokunması
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sanatı yoktur?
A) Anadolu’da kilim, renge aç insanların sofrasıdır.
B) Nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker.
C) Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır.
D) Evini, bir düğün alayı gibi renklerle donatır.
3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sesteşi olan kelime yer almaz?
A) Hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır.
B) Bir düğün alayı gibi renklerle donatır.
C) Kilim, renge aç insanların sofrasıdır.
D) Kilim renge susamışlık demektir.
4. Aşağıdaki numaralanmış yerlerin hangi ikisine virgül konulursa anlam değişir?
I. Komşu ( ) bahçe ne durumda?
II. Yalçın dağların buzları ( ) erimeye başlıyor.
III. Hasta ( ) hemşireye baygın gözlerle baktı.
IV. Görsel sanatlar, spor etkinlikleri derslerinden yetmiş ( ) teknoloji ve tasarım, bilgisayar derslerinden seksen puan aldı.
A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Küçük bir köy- on haneyle bir dükkân-karşımda duruyordu.
B) – Oğlum, bu yolun nereye çıktığını biliyor musun?
C) Orta Çağın en büyük derdi “verem hastalığı” idi.
D) Momo; duyduğunu sanıyorum, çok değerli bir romandır.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri yanlış ayrılmıştır?
A) Köşkün arkasındaki sokağı/akasya ağaçları/kaplamıştı.
B) Birkaç ay önce/tartıştığı arkadaşıyla/dün/karşılaşmıştı.
C) Nisan yağmurları/doğaya/can vermişti.
D) Millî güreşçilerimiz/Atina’ya/gidecek.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlaması şeklindedir?
A) Karşımda duran tarihî çeşme dedelerimizin mirasıydı.
B) Gökyüzünü kaplayan sığırcıklar birden kayboldu.
C) Ünlü şairin doğduğu ev şu gördüğün ahşap konaktı.
D) Millî takımımız birazdan yeşil sahaya çıkacaktı.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmaktadır?
A) Bugün de arkadaşının kemanını çaldı.
B) Minyatürdeki ustalığı İstanbul’a yayılmıştı.
C) Avanos’ta ata yadigârı zanaatlardan çanak-çömlekçilik yaygındı.
D) Telkâri sanatının en iyi örnekleri Mardin’de yapılıyordu.
9. “Derenin sazlığında belki yüzlerce kurbağa aynı anda bağırıyordu.” cümlesinin ögeleri aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde sırayla verilmiştir?
A) Zarf tamlayıcısı- özne- belirtili nesne- yüklem
B) Yer tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- yüklem
C) Yer tamlayıcısı- özne-zarf tamlayıcısı- yüklem
D) Belirtili nesne- zarf tamlayıcısı- özne- zarf tamlayıcısı- yüklem
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fiilimsi” cümlenin yer tamlayıcısı olmuştur?
A) Parçalanacak kaya, tünelin en sert kayasıydı.
B) Geçmiş günleri bir şerit gibi gözünün önünden geçti.
C) Tanıdık yüzlere üç haftadır rastlayamadı.
D) Geçen hafta hat kursuna yazıldı.
11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Evden çarşıya yürüyerek, yürüyerek de gidilmez ama, gidelim.
B ) Refik Halit KARAY, Bir İçim Su, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2005.
C ) Sevgili, Öğretmenim uzun zamandır size mektup yazamıyorum.
D ) Millî kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmalıyız, dedi.
12. Aşağıdaki cümlelerden yardımcı ögesi olan hangisidir?
A ) Bütün zorlukları tek başına yenen adam gelecekti.
B ) Bayramlar birliğimizin, beraberliğimizin sembolüdür.
C) Neyzen, bütün gece bestesiyle meşgul oldu.
D ) Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.
13. “Duru” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temiz
B) Saf
C) Berrak
D) Bulanık
14. Hangi mısrada işteş çatılı bir fiil yoktur?
A) Rüzgâr eser dallarınız atışır.
B) Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.
C) Ören yerler bu bayram da pek üşür.
D) Sümbül niçin yaşlı bakışır? dağlar
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?
A) Babam birdenbire karşıma dikildi.
B) Çocuk tabaktaki yemeği yedi.
C) Ev sahibi bizi kapıya kadar geçirdi.
D) Kapı biraz sonra açıldı.
16. Aşağıdaki fiillerin hangisinde sürerlilik vardır?
A) Söyleyebilirim.
B) Kalacaklarmış.
C) Geledurun.
D) Atıvermiş.
17. Aşağıdakilerden hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?
A) Adamlar palyaçoyu görünce gülüştüler.
B) Yarın sınava beraber çalışmak için sözleştiler.
C) Bu yıl başaklar herhâlde erken olgunlaşır.
D) Gürültüyü duyan keklikler hemen uçtular.
18. Aşağıdaki cümlelerin yükleminde “yaklaşma” anlamı vardır?
A) Araba yanımızdan hızla geçti.
B) Giden trenin arkasından bakakaldım.
C) Sizi akşam telefonla arayabilirim.
D) Ayağı kayan çocuk düşeyazdı.
19. “Anlatamadı” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olumsuz fiildir.
B) Birleşik bir fiildir.
C) Basit zamanlı bir fiildir.
D) Birleşik zamanlı bir fiildir.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?
A) Bomba bu şehre düşmüş sanki.
B) Nişana o da davet edilmiş.
C) Sabahın köründe uyandı.
D) Duyduklarını anlatmaktan çekindi.

 

OPTİK FORM