ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

1,2,3 ve 4. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Birçok kimselerin “Zengin olsaydım herkese yardım ederdim.” dediklerini duymuşumdur. Zengin olmak için
herhâlde para sahibi olmamız gerekmez. Sevgi ve cömertlik bakımından da zengin olabiliriz. Çevremizdekilerin en
çok neye muhtaç olduklarını anlamaya çalışır ve onlara yardım edersek onlara yaptığımız bu iyilik dünyanın bütün
servetinden daha değerli olur.
Albert SCHWEITZER
1. Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yardım etmek için zengin olmamız gerekmez.
B) Sevgi ve cömertlik sahibi olmak da zenginliktir.
C) Dünyada en değerli şey iyilik yapmaktır.
D) Çok parası olmak zengin olmak anlamına gelmez.
2. Aşağıdakilerden hangisi bir insanın özelliği değildir?
A) Çevresindeki insanları anlamaya çalışır.
B) Başka insanlara acımaktan yoksundur.
C) Zengin olmadığı hâlde insanlara yardım eder.
D) Paraları olduğunda insanlara iyilik yaparlar.
3. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zenginliğin cömertliği
B) İyiliğin değeri
C) Yardımseverliğin önemi
D) Dünyanın serveti
4. Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İyilik yapmak için zengin olmak yetmez.
B) Muhtaç insanlara yardım etmeliyiz.
C) İnsanların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıyız.
D) İyilik eden insanlar mutluluğa ulaşırlar.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil yönünden “Zengin olmak için herhâlde para sahibi olmamız gerekmez.” cümlesine benzer bir cümledir?
A) İyi insan çevresindeki insanlara yardım eder.
B) İyilik dünyanın bütün servetinden daha değerlidir.
C) Bazı insanlar yardım etmek için zengin olmayı beklerler.
D) Cömert olmak için zengin olmak yetmez.
6,7 ve 8. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Demek istediğim dostluğun çıkar dışı bir duygu olması gerektiğidir. İki insanın gerçekten dost olabildiği yerde uygarlık vardır; iki insanın bile dost olmadığı yerde ise aklın bulabildiği en güzel düzen de kurulsa uygarlık yoktur.
Sabahattin EYUBOĞLU
6. Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların dost olduğu yerde uygarlık olduğu
B) İnsanların dost olmadığı yerde uygarlık olmadığı
C) Dostlukların çıkara dayanmaması gerektiği
D) Çıkara dayanmayan dostlukların kurulmadığı
7. Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Akılla yeni düzenlerin kurulabileceği
B) Dostluksuz düzenlerde uygarlık olmayacağı
C) Bir yerde dostluk varsa uygarlık olabileceği
D) Dostlukların çıkar dışı olabileceği
8. Yazarın öznel yargısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluğun olduğu yerde düzen kurulabilir.
B) İki insanın dost olduğu yerde uygarlık vardır.
C) İnsan akıl yoluyla uygarlık kurabilir.
D) Dostluk yoksa akla dayanan bir düzen kurulur.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişlidir?
A) Bahçelerine bir ceviz, iki kayısı ağacı dikmişti.
B) Köyümüze sonbahar geldiğinde komşularımıza yardım ederiz.
C) Bahçemizdeki bütün papatyaları koparmıştır.
D) Depremde zarar görenler için yardım kampanyası düzenledik.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiildir?
A) Yazar eserlerinde toplum hayatını anlattı.
B) Resim sergisinde tablolar hakkında bilgi verildi.
C) Zengin hayırsever insanlar okul yaptırdılar.
D) Sonbaharda bağ bozumunda köylüler birbirlerine yardım ederler.
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözlü anlatımın özelliklerinden değildir?
A) Yazılı anlatım gibi kalıcılığı yoktur.
B) Yüz ve beden hareketlerinden destek alır.
C) Noktalama yerine vurgu ve tonlama vardır.
D) Yapılan yanlışları düzeltme imkânı vardır.
12. Kaşları yeni ay gibi
Bakışları umay gibi
Yukarıdaki dizelerde yer alan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam uyak
B) Yarım uyak
C) Zengin uyak
D) Redif
13. Aşağıdakilerin hangisi birikim kazanma yollarından biri değildir?
A) Dinleme
B) Okuma
C) Gözlem yapma
D) Düş kurma
14. “Gereğinin yerine getirilmesini saygılarımla arz ederim.” cümlesiyle biten yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilekçe
B) Mektup
C) Fıkra
D) Hikâye
15. “Merhaba Deniz,
Sana uzun süredir yazamadım. Bana kızmamışsındır umarım.” Bu anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Anı
B) Mektup
C) Şiir
D) Makale
16. Aşağıdakilerden hangisi yazılanların düzeltilmesi sırasında dikkat edilecek noktalardandır?
A) Yazım
B) Noktalama
C) Anlatım
D) Plan
17. Mektup yazımında kâğıdın kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru de!ildir?
A) Temiz, beyaz bir kâğıda yazılmalıdır.
B) Kâğıdın sol alt köşesine bir bilmece yazılmalıdır.
C) Kâğıdın sol üst köşesine tarih yazılmalıdır.
D) Mektuba bir hitap sözüyle başlanmalıdır.
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işaretiyle ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir?
A) Coşkulu bir anlatımda kullanılır.
B) Kelimeleri bağlamada kullanılır.
C) Hitap sözlerinden sonra kullanılır.
D) Sevinç içeren anlatımlarda kullanılır.
19. Aşağıdaki yüklemlerin hangisi birleşik zamanlıdır?
A) Anlatacak
B) Gülmüşsen
C) Yazdırabildi
D) Gidedur
20. “Gezi listesine yazıldım.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Edilgen fiil
B) Dönüşlü fiil
C) Ettirgen fiil
D) Geçişsiz fii

OPTİK FORM