ANA SAYFA
8.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE

 

ÇEVRENİN ETKİSİ
İspanyol yazarı Cervantes ( ) Servantes ( ) ( ) ( )Bana arkadaşını söyle ( ) sana kim olduğunu söyleyeyim
( ) ( ) diyor. Kişi ( ) yaradılışı ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık kurar. Bu yüzden bir kişinin arkadaşını tanırsak o kişinin niteliğini de öğrenmiş oluruz.
Arkadaş seçiminin önemi büyüktür. Yanımızda iyi özelliklere sahip bir arkadaşımız varsa biz de ona uyarak iyi olabiliriz. Ondaki beğendiğimiz yanları kendimize uygularız ( ) Söz gelimi, onun dürüstlüğü, düzenliliği, kişisel çıkarını ön planda tutmama huyunu ( )temizliğini, iyi yazma ve güzel konuşma becerisini, boş zamanlarını olumlu işlerde değerlendirme alışkanlığını vb ( ) özelliklerini alırız. Giderek başkalarınca beğenilen ( ) aranan, sevilen bir kişi oluruz.

1, 2 ve 3. soruları “Çevrenin Etkisi” adlı metne göre cevaplayınız.
1. Metnin konusunu aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi ifade etmektedir?
A) Hayatta başarılı olmanın önemi
B) Arkadaş seçiminde dikkatli olma
C) İnsanların birbirinin davranışından etkilendiği
D) Arkadaşlarımızın davranışlarımızı etkileyebileceği
2. Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?
A) Sevilen bir kişi olmak için iyi arkadaşlar örnek alınmalıdır.
B) Arkadaş seçimi insanın ilerideki başarısında önemlidir.
C) Arkadaş seçimi güzel alışkanlıklar kazanmak için önemlidir.
D) Birinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsak arkadaşına sormamız yeterlidir.
3. Metinde bir düşüncenin değiştiğini gösteren kelime hangisidir?
A) Galiba
B) Fakat
C) Bu yüzden
D) Bütün
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde verilen deyim açıklamasıyla çelişmektedir?
A) Kardeşim sen de daldan dala konuyor, sürekli iş değiştiriyorsun.
B) Konuşmacılardan biri baskın gelerek üstünlüğünü gösterdi.
C) Tabanları kaldırıp yerine oturuverdi.
D) Adam kara kara düşünüyor, nasıl kurtulacağını bilmiyordu.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
A) O adam bizim mahallenin en doğru dürüst insanıdır.
B) Yalan yanlış şeyler söyleyerek adamın kafasını tümden karıştırma.
C) Neşeli ol ki şen kalasın.
D) Sen merak etme uzak yakın demem yardıma koşarım.
6. “Aç kalmamak için dolabı aç, orada yiyecek şeyler var.” cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Dün sabah kapıya gelen sıska, zayıf bir çocuktu.
B) Doğum gününe eş dost herkesi davet ettim.
C) Verdiğin raporu ayrıntılı, geniş bir şekilde inceliyorlar.
D) Gül ki yüzünde güller açsın.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?
A) Adam başını sağa sola sallayarak “Ev bark yok.” dedi.
B) Yaşlı adam merdivenden ine çıka yorgun düşmüştü.
C) Küçük çocuk kendisine yol vermeyen adama sert sert baktı.
D) Çorba sıcak ama yemekler çok soğuktu.
8. “Yerinde durup hiçbir çaba göstermeyen başarıyı boşuna beklemesin.” cümlesine anlamca en yakın olan cümle hangisidir?
A) Başarısız olmak suç değildir.
B) Başarıyı elde etmek, yapılan çalışmaların bir sonucudur.
C) Başarı insanın akıllı olmasına bağlıdır.
D) İnsanlar başarıyı nadiren yakalayabilir.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümledeki eylemin sebebini bildirmektedir?
A) Televizyonu açtığımda haberler henüz başlamıştı.
B) Küçük kız bütün gün çalışmış çabalamış ödevini bitirmişti.
C) Projeyi zamanında yetiştirmek için geç saatlere kadar çalıştı.
D) Yürürken ayağı kaydığı için düşüp elini kırdı.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümledeki eylemin amacını bildirmektedir?
A) Bakarsan bağ, bakmasan dağ olur.
B) Bahçeyi sulamak için dereden su taşıyor.
C) Evini satarak borcunu ödedi.
D) Yağmurun çok fazla yağması dereyi taşırdı.
11. “Bir yazarın gezip gördüğü yerleri anlatan yazılara.....................denir.”
Yukarıdaki anlatımı aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlarsak doğru olur?
A) Otobiyografi
B) Makale
C) Gezi yazısı
D) Hatıra
12. Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek ya da bir şey öğretmek amacıyla yapılan anlatımlara ne denir?
A) Tasviri anlatım
B) Açıklayıcı anlatım
C) Tartışmacı anlatım
D) Hikâye edici anlatım
13. “İnsan tasvirine portre denir. İnsanın dış (fizikî) niteliklerini tanıtan tasvirlere..................portre; ruhsal niteliklerini tanıtan tasvirlere de ...............portre denir.”
Yukarıdaki boşlukları aşağıda yer alan seçeneklerdeki hangi ifadelerle tamamlarsak anlatım doğru olur?
A) Sanatlı-öğretici
B) Eğitici - öğretici
C) Fizikî - ruhî
D) Dolaylı - dolaysız
14. Sahnede oynanmak için yazılmış eserlere ne denir?
A) Roman
B) Tiyatro
C) Hikâye
D) Anı
15. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalardan farklıdır?
A) Tanışma- tanıştırma
B) Uğurlama konuşmaları
C) Telefon etme
D) Konferans verme
16. Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir türdür?
A) Hikâye
B) Masal
C) Tiyatro
D) Fıkra
17. “Dublör, rol, seyirci, senaryo” terimleri hangi sanat dalına aittir?
A) Tiyatro
B) Bale
C) Edebiyat
D) Resim
18. “Ana dili eğitiminde amaç, Türkçemizle anlama ve anlatma becerileri kazandırmaktır. Bu ise gençlere yalnız kuramsal bilgiler vermekle olmaz.”
Bu paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Tartışmacı anlatım
D) Hikâye edici anlatım
19. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?
A) Sümbül der ki ben nazlıyım.
B) Çiğdem der ki ben âlâyım.
C) Nergis der ki be hey Tanrı.
D) Lale der ki boynum eğri.
20. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kalın ünlülerin tümü kullanılmıştır?
A) Damarına basmak
B) Yoldan çıkmak
C) Kazı koz anlamak
D) Çoğu gitti azı kaldı

 

OPTİK FORM