Yandex.Metrica

1.Tema: Birey ve Toplum

 

2.Tema: Atatürk

 

3.Tema: Hayal Gücü

 

4.Tema: Oyun ve Spor

 

5.Tema: Sağlık Ve Çevre

 

6. Tema: Değerlerimiz


7. Tema: Dünya’mız Ve Uzay


8. Tema: Üretim, Tüketim Ve Verimlilik

 

 

İnteraktif Testler
Adlar
Anlama Anlatma
Cümle Bilgisi
Eş Anlamlı Sözcükler
Sözcükte Anlam
Hece Bilgisi
İsim ve Çeşitleri
Kurallı Cümle Oluşturma
Metinde Anlam
Okuma Anlama
Parçada Anlam
Sözcük Bilgisi
Sözcükte Anlam
Düzey Belirleme

Sözcük Bilgisi 1
Kelime Bilgisi 2
Tümce Bilgisi
Cümle Oluşturma
Zamirler Testi 
Zamirler Testi 2
Sıfatlar
Anlamdaş Sözcükler
Anlama Anlatım 1
Tümce Bilgisi
Adlar İsimler
Anlama Anlatım 1
Anlama Anlatım 2
Anlama Anlatım 3
Cümle Bilgisi
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler
Hece Bilgisi 1
İsim Ad Bilgisi
Noktalama İşaretleri 1
Ünlüler Sesli Harfler
Noktalama İşaretleri 2
Zıt Anlamlılık

Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10