testimiz

2.Ünite Benim Eşsiz Yuvam

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi adil bir görev dağılımı değildir?
A
Herkesin yapabileceği işlerle ilgili görevleri üstlenmesi
B
En zor görevlerin babalara verilmesi
C
Çocukların aile büyüklerine yardım etmesi
Soru 2
Yüzümüzü doğuya döndüğümüzde sağ kolumuzun gösterdiği yön aşağıdakilerden hangisidir?
A
Batı
B
Güney
C
Kuzey
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri, Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve hürriyetlerdir? I. Seçme ve seçilme hak ve hürriyeti II. Öğrenim görme hakkı III. Askerlik yapma
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında evde yapılması gereken bir davranıştır?
A
Balkondan atlayarak evden uzaklaşmak.
B
Sabitlenmiş eşyaların yanında “Çök, kapan, tutun.” tekniğini uygulamak.
C
Deprem çantası hazırlamak.
Soru 5
Amaçlarımıza ulaşmamızda aşağıdakilerden hangisi bir engeldir?
A
Kişisel olarak çok çaba harcamak ve eleştirilere açık olmak
B
İzlenecek aşamaları planlamak ve karşılaşılabilecek problemleri belirlemek
C
Kaybetmekten ve başarısız olmaktan korkarak yenilikleri denememek
Soru 6
Aile içinde görev dağılımının adil olduğunu aşağıdakilerden hangisi anlatır?
A
Her bireyin yapabileceği işi üstlenmesi.
B
Ev işlerini çocukların yapması.
C
Her işi anne ve babanın yapması.
Soru 7
Bir problemi çözmek için ilk yapılması gereken aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A
Çözüm yolunu uygulamak
B
Problemin ne olduğunu belirlemek
C
Farklı çözüm yolları düşünmek
Soru 8
Bulutlu bir havada ormanda kaybolduğunuzda aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yönünüzü bulabilirsiniz?
A
Karınca yuvalarına bakarak
B
Güneş’e bakarak
C
Kutup Yıldızı’na bakarak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir ihtiyaçtır?
A
Biten defterin yerine yenisini almak
B
Kışın ortasında yaz tatili için ikinci bir top almak
C
Kullanılan kalem kutusunun yerine daha güzelini almak
Soru 10
Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A
Besin maddelerinin tazeliğine dikkat eder.
B
Kaliteli mal alır.
C
Reklamı yapılan malları alır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden değildir?
A
Kanunlara uymak
B
Bir işte çalışmak
C
Seçimlere katılmak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir davranıştır?
A
Arkadaşlarımıza iyi davranmak.
B
Tanımadığımız kişilere konuşmaktan kaçınmak.
C
Açıkta satılan yiyecekleri tüketmek.
Soru 13
“Evimizin adresinde ................................................................. yer almaz.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bulunduğu sokak
B
Rengi
C
Kapı numarası
Soru 14
Futbol maçında yenilen bir kişi oyunun sonunda ne yapmalıdır?
A
Maçı kazanan takımı kutlamalıdır.
B
Maçı kazananlarla kavga etmelidir.
C
Bir daha futbol oynamamalıdır.
Soru 15
Aşağıdaki meslek gruplarından hangileri sağlığımızla ilgilidir?
A
Doktorluk, tamircilik, çiftçilik
B
Diş hekimliği, hemşirelik, doktorluk
C
Veterinerlik, polislik, kapıcılık
Soru 16
Günlük ve haftalık çalışma planı yapmak ve uygulamak, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A
Sağlıklı yaşamayı ve kişisel başarıyı
B
Okuldaki günlük ve haftalık ders programını
C
Oyun, uyku ve ders çalışmaya dengeli zaman ayırmayı
Soru 17
Aşağıdaki telefon numaralarından hangisi, evde karşılaşabileceğimiz acil durumlar ile doğru eşleşmemiştir?
A
Yangın - İtfaiye: 110
B
Yaralanma - Hızır acil servis: 112
C
Güvenlik - Alo trafik: 156
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların yuvaya ihtiyaç duyma nedenlerinden değildir?
A
Barınma
B
Korunma
C
Üreme
Soru 19
Aşağıdakilerden hangileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemize karşı olan görevlerimizdir? I. Vergi vermek. II. Askerlik yapmak. III. Seçimlere katılmak.
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Her insan, aynı yetenek ve becerilere sahiptir.
B
Farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşmalıyız.
C
Bir toplumdaki herkes aynı şekilde düşünmelidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.