testimiz

2.Ünite Kesirler Değerlendirme Testi

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Bir kutudaki 25 çikolatanın 13 tanesi yenmiştir. Geriye kutudaki çikolataların yüzde kaçı kalmıştır?
A
% 48
B
% 38
C
% 36
D
% 26
Soru 2

    Aşağıdaki kesirlerden hangisi yandaki kesre denk kesirdir?

A
A
B
C
C
B
D
D
Soru 3
Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi % 73’e karşılık gelir?
A
7,03
B
0,73
C
73,00
D
7,3
Soru 4
Bir kutuda 16 kırmızı, 20 pembe, 14 mavi boncuk vardır. Buna göre kırmızı boncukların sayısı kutudaki tüm boncukların yüzde kaçıdır?
A
%64
B
%16
C
%48
D
%32
Soru 5

        kesirlerini büyükten küçüğe sıralarsak 3. kesir hangisi olur?

A
B
B
D
C
A
D
C
Soru 6
      olabilmesi için x yerine kaç tane sayı yazabiliriz?  
A
3
B
5
C
4
D
2
Soru 7
     kesirleri hangi çeşit kesirdir?  
A
bileşik
B
Tamsayılı
C
Basit
D
bütün
Soru 8

        Yukarıdaki kesirlerden en büyük ve en küçük kesir hangileridir?

A
B
B
D
C
A
D
C
Soru 9

    kesrini genişlettiğimizde hangi kesir denk değildir?  

A
C
B
A
C
B
D
D
Soru 10
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
0,6 > 0,06 > 0,16
B
1,02 > 1,11 > 1,121
C
0,48 > 0,5 > 0,2
D
1,7 > 1,07 > 1,007
Soru 11
32,03 > ise yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A
32,003
B
32,05
C
32,3
D
32,1
Soru 12
 

      kesrine karşılık gelen bileşik kesir hangisidir?  

A
D
B
A
C
B
D
C
Soru 13
Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A
12 m = 0,012 mm
B
2600 cm = 26 m
C
0,06 m = 6 cm
D
70 mm = 7 cm
Soru 14

        Bileşik kesrine karşılık gelen tamsayılı kesir hangisidir?  

A
B
B
A
C
D
D
C
Soru 15
 

  Kesrini sadeleştirdiğimizde hangisi en doğrudur?  

A
C
B
B
C
D
D
A
Soru 16
20 m, 400 cm ve 2500 mm’nin toplamı kaç metre eder?
A
20,29
B
22,9
C
26,5
D
20,65
Soru 17
6,0A7 > 6,087 ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
8
B
9
C
7
D
0
Soru 18
6 + 3,9 + 3,09 işleminin sonucu kaçtır?
A
12,09
B
7,05
C
12,99
D
6,69
Soru 19
20,72 + = 26,018 ise yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
5,718
B
6,198
C
5,298
D
6,718
Soru 20
10 – = 2,075 ise yerine gelecek sayı kaçtır?
A
7,925
B
6,25
C
7,25
D
6,125
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.