testimiz

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
A
D
B
C
C
B
D
A
Soru 2
      olabilmesi için x yerine kaç tane sayı yazabiliriz?
A
2
B
4
C
5
D
3
Soru 3
Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi % 73’e karşılık gelir?
A
73,00
B
7,3
C
0,73
D
7,03
Soru 4
      kesirleri hangi çeşit kesirdir?
A
Bütün
B
Bileşik
C
Basit
D
Tamsayılı
Soru 5
Bir kutuda 16 kırmızı, 20 pembe, 14 mavi boncuk vardır. Buna göre kırmızı boncukların sayısı kutudaki tüm boncukların yüzde kaçıdır?
A
%64
B
%32
C
%48
D
%16
Soru 6
6 + 3,9 + 3,09 işleminin sonucu kaçtır?
A
6,69
B
12,09
C
12,99
D
7,05
Soru 7
6,0A7 > 6,087 ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
9
B
0
C
8
D
7
Soru 8
A
D
B
B
C
C
D
A
Soru 9
A
D
B
A
C
B
D
C
Soru 10
20,72 + = 26,018 ise yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
6,198
B
5,298
C
6,718
D
5,718
Soru 11
A
C
B
D
C
B
D
A
Soru 12
Bir kutudaki 25 çikolatanın 13 tanesi yenmiştir. Geriye kutudaki çikolataların yüzde kaçı kalmıştır?
A
% 38
B
% 36
C
% 26
D
% 48
Soru 13
A
C
B
A
C
B
D
D
Soru 14
32,03 > ise yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A
32,3
B
32,003
C
32,1
D
32,05
Soru 15
A
C
B
D
C
B
D
A
Soru 16
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
0,6 > 0,06 > 0,16
B
0,48 > 0,5 > 0,2
C
1,02 > 1,11 > 1,121
D
1,7 > 1,07 > 1,007
Soru 17
A
A
B
D
C
C
D
B
Soru 18
Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A
70 mm = 7 cm
B
0,06 m = 6 cm
C
12 m = 0,012 mm
D
2600 cm = 26 m
Soru 19
20 m, 400 cm ve 2500 mm’nin toplamı kaç metre eder?
A
26,5
B
22,9
C
20,29
D
20,65
Soru 20
10 – = 2,075 ise yerine gelecek sayı kaçtır?
A
6,125
B
7,925
C
6,25
D
7,25
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.