testimiz

Unit 1 - Family

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
She is from Germany. She is………………….
A
English
B
French
C
Spain
D
German
Soru 2
Are you a dentist? Yes, …………….
A
he is
B
she is
C
you are
D
I’m
Soru 3
What nationality are you? I’m ……………………………
A
English
B
England
C
Italy
D
Turkey
Soru 4
Where are you from? I’m …………………Turkey.
A
what
B
how
C
from
D
where
Soru 5
How old are you? I………… 12 years old.
A
is
B
am
C
ten
D
are
Soru 6
He is a teacher and ……………name is Tom.
A
my
B
your
C
her
D
his
Soru 7
(4+2)-2=?
A
five
B
four
C
seven
D
six
Soru 8
He ………….. a student.
A
yes
B
am
C
is
D
are
Soru 9
.............are you from? I'm from Turkey.
A
What
B
Which
C
When
D
Where
Soru 10
How ………….. are you?
A
are
B
old
C
is
D
fine
Soru 11
3 + 5 = ?
A
nine
B
eight
C
five
D
seven
Soru 12
Mary is ……… dentist.
A
a
B
an
C
from
D
-
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.