testimiz

Üçgenler Ve Cebir Değerlendirme Testi

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi aritmetik dizidir?
A
64, 32, 16, 8, 4
B
2, 6, 18, 54, 162
C
3, 6, 12, 24, 48
D
3, 7, 11, 15, 19
Soru 2
Hangi seçenekteki uzunluklar bir üç genin kenar uzunlukları olabilir?
A
a = b = 4 cm, c = 10 cm
B
a = 4 cm, b = 5 cm, c = 9 cm
C
a = 5 cm, b = 3 cm, c = 8 cm
D
a = b = c = 3 cm
Soru 3
Aşağıda verilen uzunluk gruplarından hangisi ile üçgen oluşturulamaz?
A
4 cm, 4 cm ve 4 cm
B
5 cm, 9 cm ve 4 cm
C
7 cm, 7 cm ve 4 cm
D
8 cm, 6 cm ve 7 cm
Soru 4
A
D
B
B
C
A
D
C
Soru 5
A
C
B
A
C
B
D
D
Soru 6
      Yukarıdaki ABC üçgeninde; |AB| = |AC|, |BC| = 8 cm ve |AC| bir tam sayıdır. Buna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?
A
16
B
15
C
17
D
18
Soru 7
Seçilen sayı – 3 ve ortak farkı – 7 olan aritmetik dizinin genel terimi aşağıdakiler den hangisidir?
A
(– 3) – (n – 1) • (– 7)
B
– 3 + (n – 1) • (– 7)
C
3 – (n – 1) • (– 7)
D
– 3 + (n – 1) • (7)
Soru 8
Bir üçgenin kenar orta dikmeleri için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dar açılı üçgenlerde iç bölgede noktadaştır.
B
Eşkenar üçgende, üçgenin dış bölgesinde noktadaştır.
C
Geniş açılı üçgenlerde, üçgenin dış bölgesinde noktadaştır.
D
Dik açılı üçgende hipotenüsün orta noktasında noktadaştır.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangileri birer özdeşliktir? I. 2(5 + x) + 3x = 5x + 10 I I. a + a = a2 III. 2 - x = (3 + x) 2 - 3x - 4 IV. 5x + 2x = 7x
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, III ve IV
Soru 10
      Yandaki şekilde verilenlere göre LN uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir?
A
7
B
5
C
6
D
4
Soru 11
Aşağıda, üçgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi o üçgenin inşası için yeterli değildir?
A
Dar açılarından birinin ölçüsü 40° olan dik üçgen
B
Bir kenar uzunluğu 5 cm olan eşkenar üçgen
C
Kenar uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan üçgen
D
Taban uzunluğu 4 cm ve tepe açısının ölçüsü 40° olan ikiz kenar üçgen
Soru 12
(10001).(9999) çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
  1. 104-1
  2. 105-1
  3. 109-1
  4. 1010-1
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 13
    Yukarıdaki şekle göre aşağıda kilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. a + c > b
  2. |a – b| < c
  3. b + c < a
A
Yalnız 1
B
1 – 2
C
Yalnız 2
D
2 - 3
Soru 14
Bir dik üçgende dik kenarların uzunlukları 3 ve 4 sayıları ile orantılıdır. Bu dik üç genin hipote nüsünün uzunluğu 15 cm olduğuna göre dik kenar arından uzun olanı kaç santimetredir?
A
8
B
12
C
14
D
10
Soru 15
      Yandaki şekilde verilenlere göre h + b kaç santimetredir?
A
32
B
25
C
36
D
28
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 24xy ifadesinin özdeşi değildir?
A
12xy.2
B
6x.4xy
C
12xy+12xy
D
18xy+6xy
Soru 17
1, 3, 7, 15, ? ... dizisinde “?” yerine aşağıdakiler den hangisi yazılmalıdır?
A
31
B
24
C
26
D
29
Soru 18
Atatürk’ün geometri kitabında; “Üçgen, kendi kenarları olan üç doğru çizgi ile çitlenmiş bir düzey parçasıdır.” ifadesinde “çitlenmiş” sözcüğünü hangi anlam da kullanmıştır?
A
Kapanmış
B
Çevrelenmiş
C
Açılmış
D
Daraltılmış
Soru 19
  Yandaki şekilde verilenlere göre en kısa doğru parçası hangisidir?
A
[AC]
B
[DA]
C
[AB]
D
[BC]
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bir üçgen, üç açısının ölçüsünün verilmesiyle çizilebilir.
B
Bir üçgende kenarortay ve açıortaylar daima üçgenin iç bölgesinde kesişir.
C
Bir dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde kesişir.
D
Bir eşkenar üçgen, bir kenar uzunluğunun verilmesiyle çizilebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.