Yandex.Metrica

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Üslü Nicelikler Ve İşlem Önceliği

Zaman Ölçme

Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama

Veri Analizi Ve Yorumlama

Temel Geometrik Kavramlar Ve Çizimleri

Üçgenler Ve Dörtgenler

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler