Yandex.Metrica

Doğal Sayılarla İşlemler

Problemler

Çarpanlar Ve Katlar

Açılar

Oran

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama

Veri Analizi

Tam Sayılar

Tam Sayılarla İşlemler

Cebirsel İfadeler